47

Brah Ndu Jêng Hađăch Neh Ntu. Ma Kôranh Phung Mprơ

 Nau mprơ phung kon Kôrê 1Hơi lĕ rngôch bunuyh ƀon lan, tap ti khân ay may troh, nter maak ma Brah Ndu ma bâr nau dơi. 2Yorlah Yêhôva nơm kalơ lơn jêng khư bu klach.  Păng jêng hađăch toyh ma neh ntu 3Păng nglăp phung ƀon lan tâm dâng hên  Păng dơm phung mpôl băl tâm dâng jâng hên 4Păng săch jêh drăp ăn ma he krâm  Jêng nau chrêk rmah Yakôb, jêng nơm Păng rong (Sêla). 5Brah Ndu drâm kalơ geh bâr troh maak  Yêhôva hao ndrel ma bâr nung nke. 6Mprơ tâm rnê hom ma Brah Ndu,  Mprơ tâm rnê hom  Mprơ tâm rnê hom ma hađăch he,  Mprơ tâm rnê hom 7Yorlah Brah Ndu jêng hađăch ma lam neh ntu  Mprơ tâm rnê hom ma nau gĭt rbăng 8Brah Ndu chiă uănh lĕ rngôch mpôl băl bunuyh  Brah Ndu gŭ drâm ta sưng hađăch kloh ueh Păng. 9Phung kon hađăch phung ƀon lan tâm rƀun ndrel n'grup  Gay ma jêng phung ƀon lan ma Brah Ndu Abraham.  Yorlah khêl neh ntu jêng ndơ Brah Ndu Păng geh nau yơk toyh hâu ngăn.