53

Nau Moih Jêh Ri Nau Mhĭk Ƀai Phung Bunuyh

 Nau mprơ di ma bâr Mahalat, Maskil Y-David
1Bunuyh moih lah êng tâm nuih n'hâm Păng,
 Mâu geh Brah Ndu ôh.
 Khân păng geh kanuyh ôm rai lêk ƀư nau djơh mhĭk
 Mâu geh du huê ƀư nau ueh.
2Tă bơh trôk Brah Ndu uănh lĕ rngôch mpôl kon bunuyh.
 Gay ma rlong uănh phung kon bunuyh mbu nâm geh nau gĭt rbăng, joi Brah Ndu.
3Lĕ rngôch khân păng ruch plơ̆ jêh ri ƀư âk nau mhĭk
 Mâu geh ôh nơm ƀư ueh, du huê mâu geh lĕ.
4Di lĕ, lĕ rngôch ƀư nau mhĭk, mâu geh nau mĭn.
 Khân păng sa phung ƀon lan gâp tâm ban ma sa kapung.
 Khân păng mâu kuăl mbơh sơm ma Brah Ndu ôh.
5Dôl nây khân păng geh nau klach ngăn ngên, ƀiălah khân păng mâu geh ndơ gay nkrit bu.
 Yor lah Brah Ndu tâm nkhah lơi êng êng nting phung rlăng đah may.
 Khân may ăn khân păng geh nau bêk prêngv  Yorlah Brah Ndu dun khân păng
6Ơ, uch ngăn ma nau tâm rklaih phung Israel, luh jêh tă bơh ƀon Siôn!
 Tơlah Brah Ndu njun sĭt phung bu nă ƀon lan Păng. Jêh ri Yakôb mra răm rhơn jêh ri Israel maak.