11

Yêhôva Jêng Nơm King Jêh Ri Ntuk Krap Ma Phung Kôranh Mprơ:

 Nau mprơ ơm Y-David
1Gâp gŭ krap tâm Yêhôva; Mâm ƀư may lah ma huêng gâp may hăn du hom tâm yôk may, tâm ban ma du mlâm sĭm
2Yorlah phung ƀai ho van jêh na:
 Khân păng dăp hăr,
 Uch pănh tâm phung geh nuih n'hâm song dôl ngo
3Tơlah ntur ngih rlâm jêh,
 Moh nơm song dơi ƀư?
4Yêhôva gŭ tâm ngih brah kloh ueh Păng
 Yêhôva geh sưng hađăch Păng tâm trôk
 Măt Păng uănh, sâng măt Păng treng, phung kon bunuyh.
5Yêhôva rlong uănh phung song;
 Ƀiă lah Păng tâm rmot ma phung ƀai jêh ri ma phung uch ƀư nau janh ƀai
6Păng mra nkhut sa ônh hâng ta phung ƀai
 Unh, mô ŭnh jêh ri sial duh jêng kachok bu tâm pă ăn ma khân păng
7Yorlah Yêhôva jêng song; Păng rong ma nau song srăng, Phung bunuyh song mra uănh muh măt Păng.