18

Nau Tâm Rnê Ma Yêhôva Yor Păng Ăn Nau Dơi Jêh Ri Nau Chiă Uănhma Kôranh Phung Mprơ

 Nau mprơ ơm Y-David, oh mon Yêhôva, păng ngơi rplay sămƀut nau mprơ aơ ma Yêhôva nar Yêhôva tâm rklaih păng bơh ti Y-Sôl; jêh ri păng lah:
1Gâp rong ma may, Ơ Yêhôva, nau katang gâp.
2Yêhôva jêng lu gâp, pêr mbâl gâp, jêh ri nơm ăn gâp đăp mpăn
 Brah Ndu jêng lu gâp, gâp gŭ krap tâm may
 Khêl gâp, nke ma nau tâm rklaih gâp, jay tum prêh gâp
3Gâp mra kuăl mbơh sơm ma Yêhôva, nơm khư bu mât ton
 Pôri gâp klaih jêh tă bơh phung rlăng đah gâp
4Brăt nau khĭt kât jêh jum gâp
 Nkrit jêh gâp ma dak klong jru nau ƀai
5Brăt Ƀon Phung Khĭt kât jum gâp jêh
 Ndrot jêh gâp ma jal nau khĭt
6Tâm nau rêh ni gâp mbơh sơm ma Yêhôva
 Gâp nter ma Brah Ndu gâp Bơh ngih brah Păng,
 Păng tăng bâr gâp
 Bâr gâp nter hao tât ta tôr Păng
7Neh ntu n'gơ jêh ri sâr
 Lĕ yôk mpât
 Jêh ri păng n'gơ Yorlah Yêhôva khek ngăn
8Trôm muh Păng luh unh,
 Mpiăt unh hit luh tă bơh mbung Păng
 Ŭnh sa ônh hâng
9Păng ăn trôk rklêng jêh ri Păng jur;
 Tâm dâng jâng Păng geh ndâr tuk krăk.
10Păng hao ta kalơ Chêrubin jêh ri mpăr;
 Păng mpăr ma nar n'hâm sial.
11Nau ngo Păng njêng ntuk Păng gŭ krap, ngih bok gŭ jum Păng
 Jêng dak ngo jêh ri ndâr tuk mbâl
12Ta nklang nau chrêk rmah ta năp Păng ndâr tuk mbâl, pler jêh ri unh sa ônh
13Yêhôva ngơi tâm ban ma nglaih rdah tâm trôk,
 Nơm Ta Kalơ Lơn ăn bu iăt bâr Păng.
 Ta nklang pler jêh ri unh sa ônh
14Păng rjăng hăr jêh ri ăn phung rlăng đah gâp du pru pra, Păng ăn lơp âk jêh ri mprơh phung nây ăn hiơt trong
15Jêh ri mpơl trong rchoh n'hor dak
 Trong rchoh neh ntu mpơl lĕ
 Yorlah may thăm rmat,
 Ơ Yêhôva. Jêh ri yor nteh n'hâm bơh trôm muh may.
16Păng yơr ti tă bơh kalơ kuăn gâp.
 Păng đot gâp tă bơh dak toyh.
17Păng tâm rklaih gâp bơh ti rlăng katang
 Bơh nau phung rlăng rmot ma gâp
 Yor khân păng jêng katang lơn ma gâp
18Khân păng ƀư ma gâp tâm nar rêh-ni
 Ƀiă lah Yêhôva jêng nơm n'gang gâp.
19Păng njun gâp tâm ntuk huy toyh,
 Păng tâm rklaih gâp jêh, yor Păng rong ma gâp
20Yêhôva nkhôm gâp tĭng nâm nau song srăng gâp.
 Păng mplơ̆ ma gâp tĭng nâm nau kloh ti gâp.
21Yor gâp tĭng ndô̆ trong Yêhôva.
 Jêh ri gâp mâu du ôh ma nau ƀai djơh Brah Ndu gâp
22Lĕ rngôch nau Păng ntăm gŭ ta năp gâp,
 Gâp mâu ăn ƀah ngai ôh nau vay Păng
23Gâp gŭ ueh rah vah ta năp Păng,
 Jêh ri gâp king n'gang gâp nơm ma nau kue gâp.
24Pôri Yêhôva mplơ̆ sĭt ma gâp tĭng nâm nau song srăng gâp.
 Tĭng nâm nau kloh ti gâp ta năp Păng
25Ma nơm blau yô̆ may mra tâm mpơl may jêng nơm blau yô̆
 Ma bunuyh ueh rah vah may mra tâm mpơl may jêng ueh rah vah
26Ma nơm kloh may mra tâm mpơl may nơm jêng kloh
 Ƀiă lah ma nơm kue may mra tâm mpơl may nơm jêng dăng.
27Yorlah may yơh tâm rklaih phung rêh ni ƀiălah may n'glưh măt phung sưr
28Yorlah may mra mpoh unh kađen gâp
 Yêhôva Brah Ndu gâp mra sol ang nau ngo gâp
29Đah may gâp dơi jêh đah du phung kahan,
 Yor Brah Ndu gâp, gâp rlau pêr
30Bi ma Brah Ndu Nơm, trong Păng jêng ueh rah vah.
 Nau Yêhôva ngơi bu rlong uănh jêh jêng kloh
 Păng jêng khêl ma phung du krap tâm Păng
31Yorlah kanong Yêhôva dơm đơi jêng Brah Ndu
 Mbu jêng lu, kanong Brah Ndu dơi jêng lu.
32Brah Ndu yơh rêt kur buh ăn ka tang
 Jêh ri nơm njun leo gâp tâm trong song
33Păng ăn jâng gâp jêng tâm ban ma jâng jun me,
34jêh ri dơm gâp ta ntŭk prêh
35may ăn ma gâp khêl nau may tâm nklaih
 Ti ma may kuăn rdâng gâp;
 Jêh ri gâp jêng toyh yor nau ueh may.
36May ƀư ăn hui trong tâm dâng kuang gâp jêh ri jâng gâp mâu nsrat ôh
37Gâp mra tĭng phung rlăng đah gâp jêh ri ban khân păng
 Jêh ri gâp mâu sĭt ôh lor ma gâp ƀư rai khân păng
38Gâp mra ntâp bluh, tât khân păng mâu hôm dơi dâk.
 Khân păng mra prah tâm dâng jâng gâp
39may rêt gâp ma nau katang ma nau tâm lơh
 may ăn gâp jot
 may ăn gâp jot blên phung rlăng tâm dâng jâng gâp
40may rdu phung rlăng đah gâp ta năp măt gâp
 Gâp ƀư rai lơi phung tâm rmot ma gâp
 Khân păng nter, ƀiă lah mâu geh nơm rklaih khân păng ôh
41Khân păng nter ma Yêhôva, ƀiălah Păng mâu hôm plơ̆ lah ma khân păng ôh.
42Gâp ƀư lêk khân păng jêng tâm ban ma neh rmuy sial đô̆
 Gâp chưng chah rai khân păng tâm ban bok ro trong
43may tâm rklaih gâp bơh nau phung ƀon lan tâm rdâng đah gâp;
 may ăn gâp jêng kôranh ma âk mpôl băl
 Phung ƀon lan gâp mâu dơi năl ôh gay ma pah kan ma gâp
44Tơlah khân păng tăng lư bu nkoch bri ma gâp, khân păng tông ro
 Phung bu năch mra jan lah yơk ma gâp
45Phung bu năch mra klêu ƀa ƀơ,
 Jêh ri khân păng lah ma nau sâr râm tă bơh ntuk khân păng krap
46Yêhôva gŭ rêh, mât ton tâm rnê ma lu gâp.
 Ăn Brah Ndu, nau tâm nkraih gâp, geh nau yơk
47Brah Ndu jêng nơm plơng bôk ma gâp.
 Jêh ri nglăp phung ƀon lan tâm dâng gâp
48Păng tâm rklaih gâp bơh phung rlăng gâp
 Kôranh Brah nhhơk gâp hao prêh lơn đah phung tâm rdâng đah gâp.
 May tâm rklaih gâp bơh bunuyh janh ƀai.
49Yor nây, gâp tâm rnê ma may ơ Yêhôva, ta nkang phung mpôl băl. Jêh ri mprơ tâm rnê ma amoh may
50Păng ăn nau tâm rklaih toyh ma hađăch Păng
 Jêh ri Păng ăn nau ueh lăng ma nơm Păng troch dak ngi
 Ma Y-David jêh ri ma phung kon sau Păng ƀaƀơ n'ho ro.