129

Nau Mbơh Sơm Gay Dơi Đah Phung Rlăng Bon Siôn

 Nau phung hăn nsong ta ƀon kloh ueh mprơ
1Âk tơ̆ jêh khân păng tŭn jot gâp bơh hôm jêng mom.
 Ăn phung Israel roh nau nây.
2Âk tơ̆ jêh khân păng tŭn jot gâp, bơh hôm jêng mom;
 Ƀiălah khân păng mâu mâp dơi đah gâp ôh.
3Phung kai mir, kai jêh ndŭr kơi gâp, khân păng kai chruih jêh trong jong,
4Yêhôva jêng sŏng; Păng koh jêh rse rvăk phung ƀai nkra.
5Ăn bu ƀư bêk jêh ri rŭch lơi, Lĕ rngôch phung tâm rmot ma ƀon Siôn.
6Ăn khân păng jêng nâm bu gơ̆ hon ta chor bôk pho;
 Păng kro jêh lor ma bu rôk păng;
7Ma amoh nơm rek ba mâu tât bêng ôh ti păng.
 Nơm kât nchăp ba mâu lĕ ndjôt ra-u.
8Phung rgăn ta nây mâu lah lĕ;
 Ăn nau ueh uĭn Yêhôva gŭ ta khân may;
 Hên mât ton ma khân may ma amoh Yêhôva.