108

Nau Tâm Rnê Ma Brah Ndu Jêh Ri Nau Vơh Vơl Gay Ma Păng Ăn Nau Dơi

 Nau mprơ ơm Y-David
1Nuih n'hâm gâp nâp jêh, Ơ Brah Ndu;
 Gâp mra mprơ tâm rnê ma nuih n'hâm gâp.
2Kah rngăl hom may, Ơ dĭng rlet, jêh ri gong rêng;
 Gâp nơm mra dâk kah rngăl ơm ngăn,
3Gâp mra tâm rnê ma may tâm phung ƀon lan, Ơ Yêhôva;
 Jêh ri gâp mra mprơ tâm rnê ma may, tâm phung mpôl băl.
4Yorlah nau ueh may, hao ta kalơ lơn ma trôk;
 Jêh ri nau na nê̆ ta ndâr ntŭk.
5Ơ Brah Ndu, n'hao hom may nơm ta kalơ trôk,
 Ăn nau chrêk rmah may gŭ ta kalơ lĕ neh ntu.
6Gay tâm rklaih phung may rŏng,
 Tâm rklaih hên ma ti ma may, jêh ri lŏ plơ̆ lah ma hên,
7Brah Ndu ngơi jêh tâm nau ueh păng; Gâp mra răm maak;
 Gâp mra tâm pă Sichem. Gâp mra veh rlŭng Sukôt.
8Galêad jêng ndơ gâp, Manasê jêng ndơ gâp;
 Êphraim jêng ndơ n'gang bôk gâp;
 Yuda jêng mâng hađăch gâp.
9Môab jêng ntu lŭng, ta nây gâp ŭm.
 Ta Êdom gâp klŭp ntâu jot gâp;
 Gâp mra nter dơi đah bri Philistin.
10Mbu mra njŭn gâp tâm ƀon katang?
 Mbu mra njŭn jêh gâp, tât ta bri Êdom?
11Ơ Brah Ndu, mâu di hĕ may yơh dun jêh hên?
 Jêh ri may yơh mâu hăn ndrel phung kahan hên, Ơ Brah Ndu?
12Văch kơl hên ƀư ma phung rlăng;
 Yorlah nau bunuyh kơl mâu khlay ôh.
13Đah Brah Ndu he mra geh nau dơi;
 Păng yơh mra jot blên phung rlăng he.