27

Nau Rnơm Ma Brah Ndu

 Nau mprơ ơm Y-David
1Yêhôva jêng nau ang jêh ri nau tâm rklaih gâp
 Ma mbu hôm gâp klach?
 Yêhôva jêng pôm mbe nau rêh gâp
 Ma mbu hôm gâp klach?
2Tơ lah phung ƀai ƀư uch sa hêk rvăn nglay săk gâp
 Khân păng mra văk jâng prah
3Nđâp tơ lah du phung kahan nchueng jum gâp
 Nuih n'hâm gâp mâu mra klach ôh
 Nđâp tơ lah nau tâm lơh tât ma gâp,
 Ăt gâp geh nau rnơm lĕ nâp rjăp
4Gâp dăn ma Yêhôva du ntil nau, jêh ri mra joi nau nây!
 Jêng nau gŭ tâm ngih Yêhôva,
 Gay uănh nau ueh maak tă bơh Yêhôva jêh ri gay mĭn ma ngih brah Păng
5Yorlah tâm nar rêh ni, Păng mra ăn gâp krap tâm ngih bok Păng.
 Păng mra pôn gâp ăn ndâp tâm ngih bok Păng
 Păng mra chông gâp ta kalơ lu prêh.
6Aƀaơ Păng chông bôk gâp ta kalơ phung rlăng gŭ jum gâp;
 Jêh ri gâp mra nhhơr ndơ ƀư brah tâm ngih bok Păng, ma nau nter răm rhơn
 Gâp mra mprơ, nanê̆ gâp mra mprơ tâm rnê ma Yêhôva
7Ơ Yêhôva dăn may iăt bâr gâp, gâp kuăl mbơh sơm ma may;
 Yô̆ nđach an ma gâp, jêh ri lo plơ lah an ma gâp.
8Tơlah may lah, joi hom muh măt gâp,
 Gâp mra joi muh măt may, Ơ Yêhôva
9Ơ Kôranh Brah Ndu, nơm rklaih gâp,
 Lơi ta pôn măt may ma gâp
 Lơi ta may mprơh oh mon may ma nau nuih janh ôh may jêng nơm kơl gâp, lơi ta mƀăr lơi gâp
10Tơlah mbơ me gâp chalơi gâp,
 Yêhôva mra rom gâp,
11Ơ Yêhôva, ntĭm nti an gâp ma trong song may
 Njun leo an gâp tâm trong song srăng
12Lơi ta jao gâp ma phung rlăng ôh
 Yorlah phung nchơt dâk phong gâp,
 Phung bunuyh thăm ma nau ƀai
13Ơ! Tơlah gâp mâu chroh ôh mra saơ nau ueh Yêhôva tâm neh phung rêh, gâp mra khĭt huăr yơh.
14Kâp gân hom ma Yêhôva
 Ăn nuih n'hâm nâp rjăp!
 Ăn dơi, kâp gân Yêhôva.