85

Nau Mbơh Sơm Gay Brah Ndu

 Yô̆ ma mpôl băl păng. Nau mprơ ơm kon Kôrê
1Ơ Yêhôva, may ăn jêh nau ueh ma n'gor may nơm; may njŭn sĭt jêh phung bu nă Yakôb.
2May yô̆ an jêh ma nau kue phung ƀon lan may;
 may nkŭm jêh lĕ rngôch nau tih khân păng. (Sêla)
3May lơi lĕ jêh nau may ji nuih;
 may vir jêh bơh nau may duh nuih.
4Rdâk nhhơk hên, Ơ Brah Ndu nau tâm rklaih hên,
 Ăn may chalơi nau may ji nuih ma hên.
5May mra ji nuih ma hên n'ho ro lĕ?
 May prăp lĕ nau may nuih n'ho ma lĕ rngôch rnôk?
6May mâu mra lŏ ăn nau rêh ma hên lĕ?
 Gay ma phung ƀon lan may dơi geh nau maak tâm may?
7Ơ Yêhôva, ăn hên saơ nau ueh may,
 Jêh ri ăn ma hên nau may tâm rklaih
8Gâp mra iăt moh nau Brah Ndu Yêhôva lah,
 Yorlah Păng mra ngơi nau đăp mpăn ma phung ƀon lan păng, nđâp ma phung kloh ueh păng;
 Ƀiălah lah lơi ăn khân păng lŏ vir ma nau moih ôh.
9Na nê̆ nau păng tâm rklaih gŭ dăch phung klach ma păng,
 Gay ma nau chrêk rmah dơi gŭ tâm bri he.
10Nau yô̆ đah nau nanê̆ tâm mâp;
 Nau sŏng srăng jêh ri nau đăp mpăn tâm ut.
11Nau nanê̆ hon tă bơh neh;
 Jêh ri nau sŏng srăng gŭ uănh bơh kalơ trôk.
12Nanê̆ Yêhôva mra ăn nau ueh;
 Jêh ri neh he mra geh play;
13Nau sŏng srăng mra hăn ta năp Păng,
 Jêh ri mra ăn he tĭng têl jâng Păng.