21

Nau Tâm Rnê Ma Kôranh Brah Yor Nau Ho Rklaih Jêh Ma Phung Kôranh Mprơ

 Nau mprơ ơm Y-David
1Ơ Yêhôva, hađăch mra geh nau răm maak tâm nau katang may;
 Jêh ri păng, mra maak hâu ngăn ngên tâm nau may tâm rklaih!
2may ăn jêh ma păng nau nuih n'hâm uch
 Jêh ri may mâu dun ôh moh nau bâr mbung păng dăn
3Yorlah ma nau ueh uĭn bơh nau may yô̆, may hăn tâm mâp jêh đah păng.
 may ndô jêh ta bôk păng đon hađăch mah kloh
4Păng dăn ma may nau rêh, may ăn jêh ma păng,
 Nau rêh ueh jêh ri gŭ n'ho ro
5Yor nau Brah Ndu tâm rklaih, păng geh nau chrêk rmah hâu ngăn.
 may dơm tâm păng nau yơk jêh ri nau rnam.
6Yorlah may ăn păng jêng nơm geh nau ueh uĭn âk lơn ƀaƀơ n'ho ro.
6may mbêng păng ma nau răm ta năp muh măt may.
8Ti may mra hăn joi lĕ rngôch phung rlăng đah may
 Ti ma may mra hăn joi di phung rlăng ma may;
9may mra ƀư ma khân păng nâm bu unh năk duh, tâm may mra tâm mpơl
 Yêhôva mra rvăn ăn phung nây tâm nau păng khek Jêh ri unh mra sa khân păng
10may mra ăn roh phung kon sau khân păng bơh neh ntu, jêh ri mpôl khân păng tă tâm nklang phung kon bunuyh
11Khân păng uch ƀư mhĭk ma may,
 Khân păng mĭn ƀư nau ƀai, ƀiă lah khân păng mâu dơi jêng ôh
12Yorlah may mra ăn khân păng du, may nchrong na may ma khân păng
13Ơ Yêhôva, ăn may geh nau yơk tâm nau katang may;
 Pôri hên mra mprơ, tâm rnê ma nau brah may.