87

Nau Ueh Uĭn Phung Ƀon Lan Siôn

 Nau mprơ ơm phung kon Kôrê
1Ntur păng n'gân gŭ tâm yôk kloh ueh,
2Yêhôva rŏng ma mpông pêr Siôn âk lơn ma lĕ rngôch ntŭk Yakôb.
3Bu ngơi nau chrêk rmah ma may, Ơ ƀon Brah Ndu. (Sêla)
4Gâp mra mbơh bri Êjipt jêh ri Babylôn ndrel ma phung gĭt năl gâp;
 Aơ bri Philistin, ƀon Tir đah bri Êthiôpi; tâm Siôn bu deh jêh ma khân păng.
5Nanê̆ ma Siôn bu mra lah, phung aơ nđâp phung nây bu deh jêh ta nây; jêh ri Nơm Kalơ Lơn yơh mra ƀư nâp păng.
6Tơlah Yêhôva mra chih phung ƀon lan,
 Păng mra kơp ma phung aơ bu deh ta nây. (Sêla)
7Phung mprơ jêh ri phung kadŏ mra lah,
 Lĕ rngôch nau gâp geh bôk tâm may.