148

Ăn Lĕ Rngôch Ndơ Brah Ndu Njêng Tâm Rnê Ma Yêhôva

1Halêluya. Tâm rnê hom ma Yêhôva tă bơh trôk;
 Tâm rnê hom ma Păng tâm ntŭk kalơ lơn.
2Tâm rnê hom ma Păng, lĕ rngôch khân may phung oh mon ueh păng; Tâm rnê hom ma Păng lĕ rngôch khân may phung kahan păng.
3Tâm rnê hom ma păng, nar jêh ri khay: Tâm rnê hom khân may phung mănh ang.
4Tâm rnê hom ma păng, Ơ phung trôk ta kalơ trôk
 Jêh ri khân may, phung dak gŭ ta kalơ trôk;
5Ăn khân păng tâm rnê ma amoh Yêhôva;
 Yorlah păng ntăm jêh, pô ri khân păng jêng.
6Kôranh Brah ƀư nâp lĕ phung nây ƀaƀơ n'ho ro. Păng ăn jêh nau vay, jêh ri khân păng mâu mra lăn gao ôh.
7Tâm rnê hom ma Yêhôva bơh neh ntu,
 Phung ka toyh tâm dak rlai, jêh ri lĕ rngôch ntu jru;
8Ŭnh jêh ri pler, dak pler jêh ri thŭl; Sial katang tông bâr păng ngơi,
9Phung yôk jêh ri lĕ rngôch mƀon;
 Phung tơm play jêh ri lĕ rngôch tơm play Sêdrơ;
10Phung mpa bri jêh ri lĕ rngôch ndrôk rpu;
 Phung mpa vơr, jêh ri phung sĭm mpăr;
11Phung hađăch neh ntu jêh ri lĕ rngôch phung ƀon lan;
 Phung kon hađăch jêh ri lĕ rngôch phung Kôranh phat dôih ta neh ntu;
12Phung bu klâu ndăm nđâp phung bu ur druh;
 Phung ranh nđâp phung kon se;
13Ăn khân păng tâm rnê ma amoh Yêhôva;
 Yorlah Kanŏng amoh Păng jêng kalơ lơn ma neh ntu jêh ri trôk
14Păng ntop n'hâm suan phung ƀon lan, gay ma khân păng tâm rnê ma Kôranh brah;
 Nâm bu ntĭt ma phung kon Israel,
 Phung ƀon lan gŭ dăch păng. Halêluya.