133

Nau Ueh Lăng Geh Tâm Nau Phung Oh Nâu Tâm Rnglăp

 Nau phung hăn nsong ta ƀon kloh ueh mprơ. Nau mprơ ơm David.
1Nĕ aơ, ueh ngăn, maak ngăn, Ma phung oh nâu gŭ ndrel du nuih n'hâm!
2Păng jêng nâm bu dak ngi khlay lĭng ta kalơ bôk.
 Hoch ta têp kang; Ta têp kang Arôn. Hoch ta trô ko ao păng,
3Păng jêng nâm bu dak ngom ta yôk Hêrmon.
 Jŭr ta phung yôk Siôn; Yorlah ta nây Yêhôva ntăm nau ueh uĭn,
 Jêng nau rêh ƀaƀơ n'ho ro.