102

Nau Du Huê Nơm Rêh Ni Vơh Vơl Nau Yô̆ Ma Păng Nơm, Jêh Ri Ma Ƀon Siôn.

 Nau mbơh sơm du huê nơm rdja nuih n'hâm jêh ri păng tâm mpơl nau păng nđêng rngot ta năp Yêhôva
1Ơ Yêhôva, iăt hom nau gâp mbơh sơm,
 Jêh ri ăn nau gâp nter hao tât ta may.
2Lơi pôn muh măt may ma gâp ôh, dôl nar gâp geh nau rêh ni;
 Rkêng tôr may ma gâp; Tơ lah gâp nter may plơ̆ lah ma gâp ăn gơnh.
3Yorlah nar gâp roh, du nâm bu nhhuk ŭnh.
 Jêh ri nting gâp rai nâm bu ŭnh sa sa-ônh.
4Nuih n'hâm gâp bu dong, jêh ri jêng kro nâm bu gơ̆;
 Kŏ gâp chuêl sa kapŭng gâp.
5Yor bâr gâp nđêng. Nting gâp krăp đah nglay gâp.
6Gâp jêng nâm bu sĭm djrăch djrao tâm ndrĭch rdah.
 Gâp jêng nâm bu klang kô tâm bri hŏng.
7Gâp rngeh, jêh ri gâp jêng nâm bu du mlâm sĭm srai.
 Gŭ êng ta chor bôk pho.
8Lĕ nar phung rlăng đah gâp suai rak ma gâp;
 Jêh ri phung nuih ma gâp, dŏng amoh gâp rtăp rak.
9Yorlah gâp sa jêh buh nâm bu kapŭng.
 Jêh ri gâp lŭk lai dak, gâp nhêt ndrel ma dak măt.
10Yorlah nau may ji nuih jêh ri khek;
 Yor may rƀiah nhŭp gâp, jêh ri mƀăr gâp ngai.
11Nar gâp jêng nâm bu gui dăch roh;
 Jêh ri gâp kro jêh nâm bu gơ̆.
12Ƀiă lah may, Ơ Yêhôva, mra gŭ n'ho ro;
 Jêh ri nau kah gĭt ma may tâm lĕ rngôch rnôk.
13May mra dâk, jêh ri may yô̆ ma ƀon Siôn;
 Yorlah tât jêh nar yô̆ ma păng, nanê̆, nar tâm nal tât jêh.
14Yorlah phung oh mon may rŏng ma lŭ păng,
 Khân păng yô̆ ma ndruyh neh păng.
15Pô ri phung mpôl băl mra klach yơk mbah ma amoh Yêhôva,
 Lĕ rngôch phung hađăch ta neh ntu, mra klach yơk mbah ma nau chrêk rmah may.
16Yorlah Yêhôva rdâk jêh ƀon Siôn,
 Păng tâm mpơl jêh tâm nau chrêk rmah Păng.
17Păng kâp iăt jêh nau phung rêh ni mbơh sơm,
 Păng mâu tâm rmot ma nau bu mbơh sơm ôh.
18Nau nây bu mra chih tâm rnôk kandơ̆;
 Jêh ri phung ƀon lan bu mra rhăk njêng pakơi, mra tâm rnê ma Yêhôva.
19Yorlah Yêhôva uănh jêh tâm dâng bơh ngih kloh ueh Păng kalơ;
 Bơh trôk Yêhôva uănh ta neh ntu;
20Ŭch iăt nau phung bu nă nđêng;
 Gay ma klaih phung bu jao jêh ma nau khĭt;
21Gay ma phung bunuyh mbơh amoh Yêhôva tâm ƀon Siôn,
 Jêh ri nau tâm rnê Păng tâm ƀon Yêrusalem;
22Tơ lah lĕ rngôch phung ƀon lan tâm rƀŭn,
 Jêh ri phung ƀon bri hađăch, gay pah kan ma Yêhôva.
23Brah Ndu ƀư rdja jêh nau katang gâp ta trong;
 Păng ƀư gleh n'hŭch lơi nar gâp.
24Gâp lah, Ơ Brah Ndu gâp, lơi sŏk gâp ta n'gul nar gâp ôh;
 Năm may gŭ tâm lĕ rngôch rnôk.
25Kăl e may rhăk njêng jêh neh ntu;
 Jêh ri trôk jêng kan ti may nơm.
26Khân păng mra rai lôch, ƀiă lah may ăt hôm;
 Nanê̆ khân păng mra mŭnh lĕ nâm bu bok ao; may mra tâm rgâl khân păng nâm bu du b lah ao,
 Jêh ri khân păng mra tâm rgâl;
27Ƀiă lah may ăt hôm tâm ban,
 Jêh ri năm may mâu mra lĕ ôh.
28Phung kon phung oh mon may mra gŭ hôm nâp,
 Jêh ri phung kon sau khân păng gŭ rjăp ta năp may.