49

Nau Rluk Yor Nau Rnơm Ma Nau Ndrong Neh Ntu

 Nau mprơ ơm phung kon Kôrê
1Hơi lĕ rngôch phung ƀon lan, iăt hom nau aơ:
 Ăn lĕ rngôch rkêng tôr. Ơ phung gŭ tâm neh ntu.
2Phung jê̆ jêh ri phung toyh. Ndrong jêh ri o ach.
3Bâr mbung gâp mra ngơi ma nau blau mĭn
 Nau mĭn tă bơh nuih n'hâm gâp, mra luh tă bơh nau gĭt rbăng
4Gâp mra rkêng tôr nau ngơi hôr
 Gâp mra sok gong rêng gay ma pơk nau ngơi hôr gâp
5Mâm ƀư gâp mra klach tâm nau rêh ni
 Tơlah nau kue phung rlăng gâp gŭ jum gâp
6Phung rnơm ma nau ndrong khân păng nơm
 Ntưih êng nơm geh drăp ndơ âk rmeh.
7Mâu geh ôh du huê nơm dơi tâm chuai an oh nâu
 Mâu lĕ dơi ăn ma Brah Ndu rnoh tâm chuai
8Yor nau tâm chuai huêng khân păng khlay ngăn
 Bu mâu mra dơi nkhôm rnoh nây ôh.
9Gay ma bunuyh geh nau rêh n'ho ro. Gay ma Păng mâu mra saơ nau rai yot ôh.
10Yor may saơ nơm gĭt mlĕh khĭt. Phung brut moih jêh ri bunuyh rluk mâl rai yot tâm ban lĕ.
 Jêh ri chalơi drăp ndơ ăn ma bu êng
11Nuih n'hâm khân păng, mĭn ma ngih khân păng gŭ hôm ƀaƀơ n'ho ro. Jêh ri ntuk păng gŭ lôch rơh aơ poh rơh êng
 Khân păng sok amoh khân păng nơm jêng rnha moh neh lo-mir.
12Ƀiălah kon bunuyh, nđâp tơlah ndrong kuăng toyh, mâu dơi hôm n'ho ro ôh.
 Păng jêng tâm ban ma mpô mpa rai lôch.
13Bu chôk amoh khân păng jêng tâm ban ma du mpôl biăp prăp ma ƀon phung khĭt.
 Nau khĭt mra jêng rmăk biăp khân păng
14Tơlah tât ôi, phung song mra geh nau dơi chiă uănh khân păng
 Ƀon phung khĭt mra sa nau ueh khân păng
 Tât mâu hôm geh ntuk khân păng gŭ
15Ƀiălah Brah Ndu mra tâm chuai huêng gâp bơh ti phung ƀon khĭt;
 Yorlah păng mra rom gâp (Sêla).
16Lơi ta klach ôh tơlah geh bunuyh plơ̆ jêng ndrong kuăng
 Yorlah drăp ndơ tâm ngih păng mra jêng bĭk. Dôl geh nau chrêk rmah ngih păng geh nau hao
17Yorlah păng mâu mra djôt leo du ntil ndơ ôh tơlah păng khĭt.
 Nau lư n'găr păng mâu dơi tĭng păng jur tâm trôm môch lĕ
18Nđâp tơlah păng tâm rnê ma huêng păng dôl păng gŭ rêh
 Jêh ri phung bunuyh tâm rnê ma may tơlah may ƀư ueh ma may nơm,
19Phung mra hăn ta ntuk phung mbơ̆ păng.
 Khân păng mâu mra hôm dơi saơ nau ang ôh.
20Nơm gŭ tâm nau bu yơk jêh ri mâu geh nau gĭt rbăng,
 Jêng tâm ban ma mpô mpa hăn tâm nau rai yot.