58

Dăn Nau Tâm Rmal Ma Phung Ƀai

 Nau mprơ di ma bâr Altaset nau mprơ Y-David Miktam
1Di lĕ tâm nau khân may gŭ rklăk, khân may ngơi nau song srăng.
 Ơ kon bunuyh, khân may phat dôih ma nau song lĕ
2Mâu, tâm nuih n'hâm khân may ƀư mhĭk
 Tâm neh ntu khân may veh nau mhĭk ti khân may ƀư.
3Phung ƀai tih ơm tă bơh ndul me khân păng
 Phung mbruh hiơt trong ntơm bơh nar bu deh ma khân păng.
4Khân păng geh dak kăch tâm ban ma dak kăch bêh.
 Khân păng jêng tâm ban ma bêh rmâng tĭk sêt lơi tôr păng
5Păng mâu tăng ôh nau nơm rthi khân păng
 Nđâp tơlah bunuyh blau rthi kađôi lĕ
6Ơ Brah Ndu gêh lơi sêk tâm mbung khân păng
 Ơ Yêhôva gêh lơi sêk neng phung kon yau mur
7Ăn khân păng jêng roh rai nâm bu dak hoch
 Tơlah păng chrâng pănh, ăn hăr păng nâm bu koh lơi
8Ăn khân păng jêng rai lêk tâm ban ma klo lưn mâu geh rsong.
 Ăn khân păng jêng tâm ban ma kon bê, bu lât lơi mâu mâp saơ ang nar
9Lor ma lok tât ta g lah khân may
 Gĭt lah khân păng ndrêh mâu lah unh sa, păng mra ăn sial phut khôm lơi khân păng.
10Nơm song mra răm maak, tơlah păng mra saơ nau plơng bôk.
 Păng mra rao jâng păng ma mham phung ƀai.
11Bu mra lah pô aơ: Nanê̆ geh nau nkhôm ma nơm song
 Nanê̆ geh du huê Brah Ndu phat dôih tâm neh ntu.