123

Nau Mbơh Sơm Ma Nau Yêhôva Mra Kơl

 Nau Phung Hăn Nsong Ta Ƀon Kloh Ueh Mprơ
1Ma may yơh gâp n'gơr măt. Ơ nơm gŭ tâm trôk ơi,
2Aơ, nâm bu măt phung oh mon uănh ta ti kôranh bu klâu khân păng. Jêh ri măt oh mon bu ur uănh ta ti Kôranh bu ur păng;
 Tâm ban pô nây lĕ, măt he uănh ma Yêhôva Brah Ndu he. Kŏ tât păng yô̆ ma he.
3Yô̆ nđach an ma hên ƀă, Ơ Yêhôva, yô̆ nđach an ma hên ƀă.
 Yorlah hên mpay jêh ma nau bu rmot.
4Huêng hên bêng jêh Ma nau tâm njrŏ phung geh ăp ndơ.
 Jêh ri nau mưch phung sưr.