92

Mât Ton Tâm Rnê Yor Nau Ueh Yêhôva. Nau Mprơ Ơm

 Nau mprơ prăp ma nar Sabat
1Ueh maak tâm rnê ma Yêhôva,
 Jêh ri mprơ tâm rnê ma amoh may. Ơ Nơm Kalơ Lơn;
2Ŭch mbơh bơh ôi nau ueh may.
 Jêh ri ăp măng nau răp jăp may.
3Ma gong rêng jât rse, nđâp ma rlet;
 Kreh gong rêng ma bâr nau yơk.
4Ơ Yêhôva, may ƀư maak jêh gâp ma kan may.
 Gâp mra dơi tâm kan ti may.
5Ơ Yêhôva, kan may toyh ngăn!
 Nau mĭn may jêng jru ngăn.
6Bunuyh rluk mâu gĭt năl nau nây ôh;
 Bunuyh moih mâu gĭt lĕ;
7Tơlah phung ƀai văch ma toyh nâm bu gơ̆.
 Jêh ri tơlah lĕ rngôch phung ƀư nau kue ăn kao;
 Kanŏng prăp khân păng ma nau ƀư rai n'ho ro.
8Ƀiălah may,
 Ơ Yêhôva, gŭ ta kalơ lơn n'ho ro.
9Yorlah, aơ, phung rlăng may, Ơ Yêhôva,
 Yorlah aơ, phung rlăng may mra rai lôch; Lĕ rngôch phung ƀư nau kue mra nchah du.
10Ƀiălah may ăn nke gâp hao nâm bu nke ndrôk bri;
 Bu troch jêh gâp ma dak ngi mhe.
11Măt gâp saơ jêh nau gâp ŭch ăn tât ma phung rlăng đah gâp.
 Tôr gâp tăng jêh nau gâp ŭch, ăn tât ma phung tâm rdâng đah gâp.
12Phung sŏng srăng mra văch ma toyh nâm bu tơm tră Khân păng mra văch ma toyh nâm bu tơm si Sêdrơ ta n'gor Liban.
13Bu tăm khân păng tâm ngih Yêhôva;
 Khân păng mra kao ta nkual Brah Ndu hên.
14Păng mra ăt play dôl ranh;
 Păng bêng ma ntăk jêh ri ndrêh;
15Gay tâm mpơl ma Yêhôva jêng sŏng;
 Păng yơh jêng lŭ gâp, jêh ri mâu geh du ntil nau kue ôh tâm păng.