128

Phung Klach Yơk Ma Yêhôva Geh Nau Ueh Uĭn

 Nau phung hăn nsong ta ƀon kloh ueh mprơ
1Ueh maak yơh ma ăp nơm klach yơk ma Yêhôva, jêh ri hăn tâm trong păng
2Yorlah may mra sa play bơh kan ti may may mra maak, jêh ri may mra geh nau ueh.
3Ur may mra jêng nâm bu du tơm play kriăk ƀâu play âk;
 Tâm trôm ngih may; jêh ri phung kon nâm bu tơm play Ôlive.
 Jŭm sưng may sông.
4Tâm ban pô nây nơm klach yơk ma Yêhôva mra geh nau ueh uĭn.
5Dăn Yêhôva ăn nau ueh uĭn ma may bơh ƀon Siôn;
 Jêh ri ăn may saơ nau ueh ma ƀon Yêrusalem lĕ nar may gŭ rêh.
6Na nê̆, ăn may saơ phung sau se may,
 Ăn nau đăp mpăn gŭ ta nklang phung Israel.