51

Nơm Tih Geh Nuih N'hâm Chah Rai Mbơh Sơm Ŭch Dăn Nau Yô̆ An

 Ma kôranh phung mprơ. Nau mprơ ơm Y-David.
1Ơ Brah Ndu, yô̆ nđach ma gâp, tĭng nâm nau ueh may; Jêh ri lâm nau gâp rlau nau vay tĭng nâm nau yô̆ may toyh.
2Rao gâp ăn kloh ngăn nau kue gâp, Jêh ri ƀư kloh gâp ma nau tih.
3Yorlah gâp năl nau gâp rlau nau vay; Jêh ri nau tih gâp gŭ ta năp gâp ƀaƀơ.
4Gâp ƀư tih đah may, kanŏng đah may. Jêh ri gâp ƀư jêh nau mhĭk ta năp măt may. Pô ri bu mra gĭt may jêng sŏng tơlah may mra ngơi. Jêh ri mâu geh nau bu dơi nduyh ôh tơlah may mra phat dôih.
5Aơ, bu deh ma gâp tâm nau kue; Jêh ri mê̆ gâp ntreo jêh ma gâp tâm nau tih.
6Aơ, may ŭch ma nau răp jăp tâm nuih n'hâm; jêh ri tâm ntŭk ndâp tâm nuih n'hâm may mra ăn gâp gĭt năl nau blau mĭn.
7Ƀư kloh gâp ma gơ̆ hysôp jêh ri gâp mra jêng kloh; Rao gâp jêh ri gâp mra jêng nglang lơn ma dak pler.
8Ăn gâp tăng nau hâk răm jêh ri maak. Gay ma nting may nkâch jêh dơi geh nau hâk.
9Pôn muh măt ma nau tih gâp, Ăn may lâm lơi lĕ nau kue gâp.
10Ơ Brah Ndu njêng tâm gâp nuih n'hâm kloh; Jêh ri ƀư mhe tâm gâp huêng nâp.
11Lơi may nsot gâp bơh muh măt may ôh;
 Lơi sŏk sĭt Brah Huêng Ueh may bơh gâp.
12Lŏ mplơ̆ ma gâp nau răm maak geh tâm nau may tâm rklaih; Jêh ri ăn huêng nau ŭch ueh kuăn gâp.
13Pô ri gâp mra nti trong may ma phung rlau nau vay; jêh ri phung tih mra sĭt ta may.
14Ơ Brah Ndu, Brah Ndu nau tâm rklaih gâp bơh mham nkhŭt jêh; Pô ri trong gâp mra mprơ huy ma nau sŏng may.
15Ơ Kôranh Brah pơk trôm mbung gâp; jêh ri trôm bâr gâp mra mbơh nau tâm rnê ma may.
16Yorlah may mâu maak ôh ma mpa ƀư brah, gay gâp mra nhhơr ma may; Mpa nhhơr gŭch mâu ƀư maak ma may ôh.
17Mpa ƀư brah, ƀư maak ma Brah Ndu jêng huêng chah rai; Ơ Brah Ndu, may mâu tâm rmot ôh ma nuih n'hâm chah rai jêh ri rngot.
18Ƀư ueh hom ma ƀon Siôn, tâm nau may ŭch ueh; Rdâk pêr ƀon Yêrusalem.
19Pô ri may mra maak ma mpa ƀư brah tĭng nâm nau sŏng srăng, Ma mpa nhhơr gŭch, jêh ri ma mpa gŭch mlâm; Pô ri bu mra nhhơr ndrôk nkuăng ta nơng ƀư brah may.