145

Nau Yơk Tâm Rnê Ma Yêhôva Yor Nau Ueh Păng

 Nau mprơ ơm David
1Ơ Brah Ndu gâp, hađăch gâp, gâp mra yơk tâm rnê ma may;
 Jêh ri gâp mra mât ton ma amoh may ƀaƀơ n'ho ro.
2Ăp nar gâp mra mât ton ma may;
 Jêh ri gâp mra tâm rnê ma amoh may ƀaƀơ n'ho ro.
3Yêhôva jêng toyh, jêh ri khư ma nau tâm rnê;
 Jêh ri nau toyh păng mâu dơi veh ôh.
4Ăp rnôk phung bunuyh, mra tâm rnê ma kan may,
 Jêh ri mra mbơh Kon Brah may.
5Gâp mra mĭn ma nau yơk ma may, geh nau lư n'găr chrêk rmah;
 Jêh ri ma kan khlay may.
6Phung bunuyh mra ngơi ma nau brah kan may toyh ngăn ngên.
 Jêh ri gâp mra nkoch bri ma nau lư n'găr may.
7Khân păng mra mbơh nau kah gĭt ma nau ueh may toyh,
 Jêh ri mra mprơ ma nau sŏng srăng may.
8Yêhôva jêng nơm blau yô̆, jêh ri jêng nơm ueh;
 Mâu gơnh nuih ôh, jêh ri bêng ma nau ueh.
9Yêhôva jêng nơm ueh đah lĕ rngôch; Jêh ri nau păng yô̆ gŭ ta lĕ rngôch kan păng.
10Ơ Yêhôva; lĕ rngôch kan may mra tâm rnê ma may;
 Jêh ri phung kloh ueh may, mra mât ton ma may.
11Khân păng mra ngơi ma nau chrêk rmah ƀon bri hađăch may.
 Jêh ri khân păng mra mbơh nau brah may.
12Gay ăn phung kon bunuyh gĭt năl kon brah păng jêh ri nau chrêk rmah, nau ma ƀon bri hađăch păng.
13Ƀon bri hađăch may jêng ƀon bri hđăch n'ho ro.
 Jêh ri nau may chiă uănh gŭ tâm lĕ rngôch rnôk.
14Yêhôva rdâng lĕ rngôch phung tŭp,
 Jêh ri păng rdâk nhhơk lĕ rngôch hŏ kŭnh jêh.
15Măt bunuyh kâp gân ma may;
 Jêh ri may ăn ndơ sông sa ma khân păng di yăn.
16May mplơt ti may, jêh ri ăn hơm lĕ rngôch mpa, geh nau rêh tĭng nâm khân păng ŭch.
17Yêhôva jêng sŏng tâm lĕ trong Păng
 Jêh ri gĭt yô̆ tâm lĕ kan Păng.
18Yêhôva gŭ dăch lĕ rngôch phung kuăl mbơh sơm ma Păng;
 Đah lĕ rngôch phung kuăl mbơh sơm ma Păng ma nau nanê̆ ngăn.
19Păng mra ăn tât tĭng nâm nau ŭch phung klach yơk ma Păng;
 Păng mra iăt lĕ nau bu nter, jêh ri rklaih an.
20Yêhôva chiă uănh lĕ rngôch phung rŏng ma păng; ƀiă lah Păng mra ƀư rai lĕ rngôch phung ƀai.
21Bâr mbung gâp mra ngơi tâm rnê ma Yêhôva;
 Jêh ri ăn lĕ rngôch nglay săk mât ton ma amoh kloh ueh.
 Păng ƀaƀơ n'ho ro.