4

Nau Mprơ Mhaơ Gay Rnơm Ma Brah Ndu

 Ma phung kôranh mprơ dŏng gong rêng nau mprơ Y-David
1Ơ Brah Ndu ma nau sŏng srăng gâp, lŏ plơ̆ lah ma gâp tơ lah gâp kuăl;  may hŏ rklaih jêh gâp tă bơh nau rêh ni;
 Yô̆ nđach an ma gâp ƀă, jêh ri gŭ iăt nau gâp mbơh sơm,
2Ơ phung kon bunuyh, dŭm jŏ khân may mra nuih ma nau chrêk rmah gâp?
 Dŭm jŏ khân may mra rŏng nau mâu khlay, jêh ri joi nau mƀruh? (Sêla)
3Ăn khân may gĭt Yêhôva prăp jêh ma Păng Nơm, bunuyh blau yơk ma Păng.
 Yêhôva gŭ iăt tơ lah gâp kuăl mbơh sơm
4Gŭ tâm nau klach yơk mbah, jêh ri lơi hôm ƀư tih ôh.
 Gŭ mĭn tâm nuih n'hâm may dôl gŭ bêch, jêh ri gŭ rklăk (Sêla)
5Nhhơr nau sŏng srăng jêng ndơ ƀư brah,
 Jêh ri nsing rnơm ma Brah Yêhôva
6Âk bunuyh lah" Mbu nâm mra ăn ma he saơ nau ueh maak?
 Yêhôva, ăn nau ang tă bơh muh măt may sol ta hên.
7May dơm tâm nuih n'hâm gâp nau maak.
 Rmeh lơn ma khân păng geh, tơlah ba, jêh ri play kriăk bâu mhe hao âk.
8Ơ Yêhôva mra lâng săk jêh ri bêch ma nau đăp mpăn Yor lah kanŏng may yơh ăn gâp gŭ rlu mâu geh nau klach.