64

Nau Mbơh Sơm Gay Geh Nau Rklaih Bơh Phung Rlăng Ndâp

 Nau mprơ ơ Y-David
1Ơ Brah Ndu gŭ iăt bâr gâp, lah gâp nter vơh vơl
 N'gang an nau rêh gâp bơh nau klach ma phung rlăng
2Pôn an gâp ma nau phung ƀư mhĭk tâm nchră tâm ntuk ndâp
 Ma phung bunuyh kue ƀư drưh ư
3Khân păng tôl mpiăt ndôi hơr nâm bu đao gưm
 Nau khân păng ngơi, nâm bu rjăng hăr mplanh, nau ngơi tăng.
4Gay ma pănh phung mâu geh nau tih tă bơh ntuk ndâp
 Ƀât lât khân păng pănh jêh ri khân păng mâu klach ôh
5Khân păng ƀư katang êng khân păng nơm tâm nau ƀư ƀai.
 Khân păng tâm nchră sân dăk, gông
 Khân păng lah, mbu nâm mra saơ ndơ nây?
6Khân păng ƀư âk nau kue toyh;
 Khân păng lah, hên nkra jêh nau hên uch ƀư
 Nau mĭn ndâp tâm săk, jêh ri nuih n'hâm ăp nơm jru ngăn.
7Ƀiălah Brah Ndu mra rjăng hăr ma khân păng bât lât hăr mra geh tât ta khân păng nơm ro.
8Mpiăt khân păng nơm ƀư tup khân păng
 Lĕ rngôch saơ khân păng mra rteh bôk
9Lĕ rngôch bu nuyh mra klach; Jêh ri khân păng mra mbơh, moh nau Brah Ndu ƀư jêh.
 Jêh ri mra mĭn ma nau păng ƀư jêh.
10Nơm song mra geh nau răm maak tâm Yêhôva jêh ri mra krap tâm păng. Jêh ri lĕ rngôch phung geh nuih n'hâm song mra bêng ma nau hâk răm.