98

Kuăl Phung Ƀon Lan Tâm Rnê Ma Yêhôva

 Yor nau sŏng păng. Nau mprơ ơm.
1Mprơ hom ma Yêhôva nau mprơ mhe;
 Yorlah păng ƀư jêh nau khlay;
 Ti ma jêh ri nting tur kloh Păng, ƀư jêh nau tâm rklaih Păng.
2Yêhôva tâm mpơl jêh nau Păng tâm rklaih;
 Păng tâm mpơl rah vah jêh nau sŏng srăng Păng, ta năp măt phung mpôl băl bunuyh.
3Păng kah gĭt jêh ma nau ueh Păng, jêh ri ma nau răp jăp Păng đah ngih Israel;
 Lĕ rngôch pĭt lôch bri neh, saơ jêh nau Brah Ndu he tâm rklaih.
4Ăn khân may nter răm maak ma Yêhôva,
 Hơi lĕ rngôch phung gŭ ta neh ntu, răm maak hom ma Yêhôva, mprơ tâm rnê hom ma nau răm maak
!
5Mprơ tâm rnê hom ma Yêhôva ma gong rêng;
 Ma gong rêng, mprơ hom nau mprơ.
6Ma nŭng jêh ri ma bâr nŭng jê̆,
 Nter hâk răm hom ta năp hađăch, Yêhôva.
7Ăn dak rlai ƀư nteh, nđâp lĕ rngôch mpa tâm păng;
 Neh ntu, nđâp phung gŭ tâm păng;
8Ăn phung dak krong tap ti;
 Ăn lĕ rngôch yôk mprơ maak n'grŭp ndrel.
9Ta năp Yêhôva; Yorlah Păng văch phat dôih neh ntu;
 Păng mra phat dôih neh ntu ma nau sŏng srăng, Jêh ri phung ƀon lan ma nau di.