68

Yêhôva Jêng Brah Ndu Ta Yôk Sinai Jêh Ri Tâm Ntuk Kloh Ueh

 Ma kôranh phung mprơ. Nau mprơ ơm Y-David
1Ăn Brah Ndu dâk, jêh ri phung rlăng păng mra nchuăt du.
2Ăn khân păng roh rai nâm bu nhhuk ŭnh.
 Tâm ban ma mpêt lêk tâm unh
 Nâm nđe yơh, ăn phung ƀai roh rai ta năp măt Brah Ndu.
3Ƀiălah phung song mra răm maak ta năp măt Brah Ndu.
 Nanê̆ ăn khân păng maak ma nau răm rhơn.
4Mprơ hom ma Brah Ndu, mprơ tâm rnê hom ma amoh Păng
 Nkra hom ăn lâng trong, ăn Kôranh Brah ncho seh hăn rgăn bri rdah.
 Yêhôva jêng amoh Kôranh Brah, ăn geh nau răm maak ta năp măt Păng.
5Mbơ̆ ma phung kon đơi, nơm n'gang phung bu ur khĭt sai
6Brah Ndu ăn ma phung rêh rngloi geh ngih gŭ.
 Ơ Kôranh Brah Ndu, tơlah may hăn ta năp phung ƀon lan may
7Tơlah may hăn tâm bri rdah (Sêla)
8Neh ntu nsâr, Trôk tup ta năp măt Brah Ndu
 Yôk Sinai n'gơ ta năp măt Brah Ndu, jêng Brah Ndu phung Israel
9Ơ Brah Ndu, ăn dak mih tup âk may ƀư ăn katang drăp ndơ may krâm, tơlah păng rgănh jêh.
10Phung ƀon lan may gŭ ta nây,
 Ơ Brah Ndu, tâm nau ueh may, may nkra jêh ma phung o ach.
11Kôranh Brah ntăm nau
 Lĕ phung bu ur hăn mbơh nau mhe mhan ueh jêng du phung âk ngăn.
12Phung hađăch geh kahan nchuăt du, nchuăt du.
 Phung bu ur hôm gŭ tâm ngih pă drăp ndơ
13Tơlah khân may gŭ rlu tâm nklang ndrung biăp. Khân may mra jêng nâm bu năr pluk nsrom ma prăk.
 Jêh ri rsau păng êr tâm ban ma mah.
14Tơlah nơm Brah lơn tâm nchah du phung hađăch ta nây
 Neh jêng nglang tâm ban ma pler ta yôk Salmôn.
15Yôk Basan jêng yôk Brah Ndu. Yôk Basan geh âk ntuk prêh.
16Ơ lĕ yôk geh âk ntuk prêh, mâm ƀư khân may n'gơr ma nau kơnh
 Jêng yôk Brah Ndu săch ƀư ntuk gŭ. Nanê̆ Yêhôva mra gŭ ta nây mro mrăng.
17Mrô ndeh seh Yêhôva âk, bar âk rbăn rmưn, jêh ri âk rbăn.
 Kôranh Brah gŭ tâm nklang khân păng, yôk Siani gŭ tâm ntuk kloh ueh.
18Kôranh Brah ho gŭ jêh kalơ prêh, may njun leo phung bu nă may sok dơn mpa ăn ta nklang bunuyh,
 Nđâp ta nklang phung dăng bôk, gay ma Yêhôva, Brah Ndu gŭ ndrel ma khân păng.
 sup>19Mât ton ma Brah Ndu ăp nar.
 Jêng Brah kơl mbăk an ndơ jâk he ăp nar.
 Jêh ri Kôranh Brah Ndu, jêng nau tâm rklaih hên.
20Yorlah Brah Ndu, jêng Brah Ndu tâm rklaih he
 Nây jêng yor nau Brah Yêhôva, kon bunuyh geh nau rklaih bơh nau khĕt.
21Ƀiălah Brah Ndu mra jot ăn chah bôk phung ƀư rlăng đah păng. Uch ƀư ma phung hôm tĭng nau tih.
22Kôranh Brah lah: Tă bơh yôk Basan gâp mra njun khân păng sĭt.
 Gâp njun khân păng ngai đah dak rlai jru.
23Gay ma jot blên ma jâng tâm mham.
 Jêh ri mpiăt so may dơi lĕr sa nglay djăm phung rlăng đah may.
24Ơ Brah Ndu, khân păng ho saơ trong may Nau Brah Ndu gâp, hađăch gâp, hăn tâm ntuk kloh ueh.
25Phung mprơ hăn lor, phung uh dĭng groi kơi
 Tâm nklang geh phung bu ur druh goh gâr.
26Mât ton tâm rnê ma Brah Ndu tâm nau tâm rbun.
 Mât ton ma Kôranh Brah khân may, phung kon sau Israel
 Mot ton tâm rnê ma Brah Ndu jêng Brah
27Aơ, Bênjamin hôm ndăm, chiă uănh khân păng
 Phung kon hađăch Yuda, jêh ri phung păng
 Phung kon hađăch Sabulôn jêh ri phung kon hđăch Neptali.
28Brah Ndu may, ăn n'hâm toyh suan dăng ma may.
 Ơ Brah Ndu, dăn may ƀư ăn nâp kan may ho ƀư jêh ma hên.
29Yor ngih Brah may ta ƀon Yêrusalem
 Phung hađăch mra njun leo mpa nhhơr ma may.
30Nduyh ma mpa bri gŭ tâm rpho
 Âk phung ndrôk kon nkuăng phung ƀon lan.
 Jêng phung tât geh nhhơr rlay prăk khlay
 Păng ntrut lơi phung uch ma nau tâm lơh
31Phung kon hađăch mra luh tă bơh Êjiptô. Phung Êthiôpi mƀih mƀâp yơr ti ma Brah Ndu.
32Ơ phung ƀon bri hađăch ta neh ntu, mprơ hom ma Brah Ndu.
 Mprơ tâm rnê hom ma Kôranh Brah (Sêla)
33Ma nau hăn hao ta kalơ trôk, ma phung trôk, trôk kăl e ri.
 Aơ, păng ăn bu iăt bâr păng, bâr brah păng.
34Ăn nau katang ma Brah Ndu Nau rnam păng tâm phung Israel, jêh ri nau rnam păng tâm trôk.
35Khư ma nau klach tâm ntuk kloh ueh may.
  Brah Ndu phung Israel, khư ăn nau dơi ma phung ƀon lan păng. Mât ton ma Brah Ndu.