63

Nau Ji Hir Tâm Huêng Lĕ Bah Jêh Kanŏng Tâm Brah Ndu

 Nau mprơ Y-David ƀư, dôl păng gŭ tâm bri rdah Yuda
1Ơ Brah Ndu, may jêng Brah Ndu gâp, gâp joi may ma lĕ nuih n'hâm. Huêng gâp ji hir ma may, nglay săk gâp nđêng ma may
 Tâm neh duh, sơh, mâu geh dak
2Pô ri gâp gŭ uănh may tâm ngih bok gay ma saơ nau brah jêh ri nau chrêk rmah may
3Yor nau ueh may khlay lơn ma nau huêng rêh.
 Bâr mbung gâp mra tâm rnê ma may
4Pôri gâp mra tâm rnê lah ueh ma may tâm lĕ nau rêh gâp
 Gâp mra yơr ti gâp tâm amoh may
5Huêng gâp mra hơm, tâm ban ma sa glo tâm nting
 Bâr mbung gâp mra tâm rnê ma may ma nau răm maak
6Dôl gŭ bêch kalơ sưng gâp kah gĭt ma may
 Jêh ri gŭ mĭn rvê ma may mro tâm măng.
7Yorlah may koh dong gâp jêh.
 Jêh ri gâp gŭ răm maak tâm dâng nar brah may.
8Huêng gâp tĭng ndô̆ may ma lĕ nuih n'hâm
 Ti ma kuăn rdâng gâp.
9Mbu nâm joi nau ƀư mhĭk ma huêng nau rêh gâp.
 Mra tup tâm brong nau rai yot neh ntu.
10Đao gưm mra sreh khân păng Khân păng mra jêng mpa so bri sa.
11Ƀiălah hađăch mra hâk răm tâm Brah Ndu.
 Ăp nơm, bu nâm dong amoh gâp ma nau ton săk nơm;
 Yor mbung phung mƀruh mra mêm lơi.