14

Nau Rluk Jêh Ri Nau Hăt Janh Kon Bunuyh Ma Kôranh Phung Mprơ:

 Nau mprơ ơm Y-David
1Bunuyh moih rluk lah tâm nuih n'hâm păng mâu geh Brah Ndu ôh.
 Khân păng geh nau khư ôm, khân păng ƀư kan iơh mhĭk, Mâu geh du huê ƀư nau ueh ôh
2Bơh kalơ trôk Yêhôva uănh ma phung kon bunuyh,
 Gay saơ, gĭt lah geh bunuyh gĭt rbăng. Jêh ri joi Brah Ndu
3Lĕ rngôch khân păng nkhah du; lĕ rngôch khân păng ƀơ jêh
 Mâu geh nơm ƀư nau ueh, du huê mâu geh lĕ
4Di lĕ, lĕ rngôch phung ƀư nau kue mâu geh nau blau mĭn?
 Khân păng sa phung ƀon lan gâp tâm ban ma sa kapung. Khân păng mâu kuăl mbơh sơm ma Yêhôva ôh
5Dôl nây khân păng geh nau klach hâu ngăn
 Yorlah Brah Ndu gŭ ta nklang phung bunuyh song
6Khân may ƀư bêk nau phung o-ach tâm nchră
 Ƀiă lah Yêhôva jêng ntuk khân păng gŭ krap
7Ơ, ŭch ngăn ma nau tâm rklaih phung Israel du luh jêh tă bơh ƀon Siôn!
 Tơ lah Yêhôva mra njun sĭt phung bu nă ƀon lan păng,
 Dôl nây Yakôb mra maak,
 Phung Israel mra răm rhơn.