110

Yêhôva Ăn Hađăch Dơi Chiă Uănh

 Nau mprơ ơm Y-David
1Yêhôva ngơi ma kôranh gâp, Gŭ hom may pa ma gâp.
 Kŏ gâp ăn phung rlăng đah may jêng ntŭk may chrong jâng.
2Yêhôva mra yơr bơh ƀon Siôn, mâng hađăch nau brah may.
 Ăn may chiă uănh ta nklang phung rlăng may.
3Phung ƀon lan may ŭch nhhơr khân păng nơm ma may.
 Ndrăp nau kloh ueh tâm nar nau brah may.
 Bah ơm măng jêh nau jêng mom lŏ tât ma may, nâm bu dak ngom
4Yêhôva sân săk jêh, păng mâu mra rgâl ôh;
 may jêng du huê Kôranh ƀư brah gŭ n'ho ro.
 Tĭng nâm Mêlkisadek.
5Kôranh Brah pa ma may, Mra dong phung hađăch ta nar păng ji nuih.
 Păng mra phat dôih ta nklang phung mpôl băl.
6Păng mra ƀư bêng ntŭk nây ma săk jăn bunuyh khĭt;
 Păng mra dong kôranh tâm âk n'gor bri.
7Păng mra nhêt dak n'hor ta trong; Yor nây păng mra n'gơr bôk.