84

Nau Bu Ŭch Ngăn Yơk Mbah Tâm

 Ngih Brah Ndu. Nau mprơ ơm phung kon Kôrê
1Bu rŏng ngăn ma ntŭk may gŭ, Ơ Yêhôva ma phung kahan!
2Huêng gâp ŭch ngăn jêh ri klêu ma nkuah ngih Yêhôva;
 Nuih n'hâm gâp jêh ri nglay săk nter ma Brah Ndu rêh.
3Nđâp ma sĭm djrăch djrao geh ngih gŭ, Jêh ri sĭm rlêng geh rsuăn dơm kon păng gŭ. Jêng nơng ƀư brah may, Ơ Yêhôva ma phung Kahan,
 Hađăch gâp, jêh ri Brah Ndu gâp.
4Ueh maak yơh phung gŭ tâm ngih may;
 Khân păng mra gŭ tâm rnê ma may (Sêla)
5Ueh maak yơh ma phung bunuyh geh nau katang tâm may;
 Phung geh tâm nuih n'hâm trong hăn ta Siôn.
6Tơlah khân păng rgăn rlŭng Baka, njêng păng jêng ntŭk bêng ma bôk dak;
 Jêh ri dak mih bôk rah nkŭm păng ma nau ueh uĭn.
7Nau katang khân păng lŏ hao dôl khân păng hăn;
 Ăp nơm khân păng hăn, nhhơ khân păng nơm ta năp Brah Ndu ta Siôn.
8Ơ Yêhôva, Brah Ndu ma phung kahan, gŭ iăt nau gâp mbơh sơm;
 Rkêng hom tôr may, Ơ Brah Ndu Yakôb. (Sêla)
9Uănh hom, ơ Brah Ndu, nơm jêng khêl hên,
 Jêh ri uănh muh măt, nơm may hŏ troch jêh dak ngi.
10Yorlah du nar tâm nkual may jêng ueh lơn ma du rbăn ta ntŭk êng.
 Gâp ŭch lơn gŭ chiă uănh mpông bloh ngih Brah Ndu gâp,
 Ma gŭ tâm ngih bok nau ƀai.
11Yorlah Yêhôva Brah Ndu jêng nar jêh ri khêl;
 Yêhôva mra ăn nau yô̆ jêh ri nau chrêk rmah;
 Păng mâu dun du ntil nau ueh ôh ma phung hăn tâm nau sŏng;
12Ơ Yêhôva ma phung kahan,
 Ueh maak yơh ma bunuyh rnơm ma may.