99

Tâm Rnê Ma Yêhôva Yor Nau Păng

 Gŭ răp jăp ndrel Israel
1Yêhôva chiă uănh; ăn phung ƀon lan râp sâr;
 Păng gŭ tâm dâng phung Chêrubin, ăn neh ntu n'gơ.
2Yêhôva jêng toyh tâm Siôn;
 Jêh ri Păng jêng kalơ lơn ma lĕ rngôch phung ƀon lan.
3Ăn khân păng tâm rnê ma amoh may, toyh jêh ri khư ma nau klach; păng yơh jêng kloh ueh.
4Nau katang hađăch rŏng ma nau sŏng; may yơh rdâk nau di; may yơh ƀư nau phat dôih jêh ri nau sŏng srăng tâm Yakôb
5Yơk mbah hom ma Yêhôva, Brah Ndu he, ăn khân may chon mbah, ta năp ntŭk Păng chrong jâng; Păng yơh jêng Kloh Ueh.
6Y-Môise jêh ri Y-Arôn gŭ ta nklang phung Kôranh ƀư brah Păng.
 Jêh ri Y-Samuel ta nklang phung kuăl mbơh sơm ma amoh Păng;
 Khân păng kuăl mbơh sơm ma Yêhôva, jêh ri păng lŏ plơ̆ lah ma khân păng.
7Yêhôva ngơi ma khân păng tâm ndâr tŭk mbâl;
 Khân păng djôt prăp nau Yêhôva mbơh.
 Jêh ri nau vay Păng ăn ma khân păng jêh.
8Ơ Yêhôva, Brah Ndu hên, may lŏ plơ̆ lah jêh ma khân păng; may jêng nguay Brah Ndu yô̆ an ma khân păng. Nđâp tơlah may plơng bôk jêh ma nau khân păng ƀư.
9Yơk hom khân may ma Yêhôva, Brah Ndu he,
 Jêh ri mbah hom ta yôk kloh ueh Păng;
 Yorlah Yêhôva, Brah Ndu he, jêng kloh ueh.