121

Yêhôva Nơm N'gang Phung Israel

 Nau phung hăn nsong ta ƀon kloh ueh mprơ
1Gâp mra n'gơr măt gâp mpeh ma phung yôk;
 Mbah tă nau kơl gâp mra luh du?
2Nau kơl gâp luh bơh Yêhôva;
 Nơm rhăk njêng trôk jêh ri neh ntu.
3Păng mâu mra ăn jâng may prah mbĭr;
 Nơm chiă uănh may mâu mra bêch ôh.
4Aơ, nơm chiă uănh Israel,
 Mâu mra lâng săk jêh ri mâu lĕ bêch.
5Yêhôva jêng nơm chiă uănh may;
 Yêhôva jêng gui ta ti ma may.
6Nar mâu duh may ôh dôl nar.
 Khay mâu lĕ ƀư ma may dôl măng;
7Yêhôva mra chiă uănh may bơh lĕ rngôch nau mhĭk;
 Păng mra chiă uănh huêng may.
8Yêhôva mra chiă uănh nau may lah, jêh ri nau may sĭt.
 Ntơm bơh aƀaơ n'ho ro.