45

Nau Mprơ Tâm Rnê Ma Nau Tâm Kol Ur Sai Hađăch. Di Ma Bâr Sôsanim

 Nau mprơ ơm phung kon Kôrê Maskil
1Nuih n'hâm gâp bêng ler ma nau ueh ngăn.
 Gâp ngơi ma nau gâp ƀư prăp ma hađăch
 Mpiăt gâp tâm ban ma du mlâm mâng chih du huê nơm njêh
2may jêng ueh lơn ma lĕ rngôch kon bu klâu bunuyh
 Nau yô̆ nkhut jêh ta mbung may,
 Yor nây Brah Ndu ăn nau ueh uĭn ƀaƀơ ma may
3Ơ Kôranh Brah, cheng hom đao. Jêng nau chrêk rmah jêh ri nau rnam may.
4Ma nau nkrơ̆ may ăn ncho ta ndeh seh ma nau dơi, yor nau nanê̆, nau rdơ̆ rbăn jêh ri nau song srăng.
 Jêh ri ti ma may mra tâm mpơl kan toyh ngăn ngên.
5Hăr may mplanh ngăn
 Pănh geh ta play nuih phung rlăng đah hađăch
 Phung ƀon lan mra tup tâm dâng jâng may
6Ơ, Brah Ndu, sưng hađăch may hôm ƀaƀơ n'ho ro, lôch rnôk aơ, poh rnôk êng.
 Mâng ƀon bri hađăch may jêng mâng hađăch nau song.
7may rong nau song jêh ri tâm rmot ma nau ƀai.
 Yor ri Brah Ndu, jêng Brah Ndu may Brah troch jêh dak ngi ma may, dak ngi nau maak ho lư n'găr lơn ma lĕ rngôch phung mĭt jăng may.
8Dak myr, alôê, jêh ri kas ƀâu kah tâm bok ao may
 Tâm ngih hađăch bu ƀư ma la, nau bu uh dĭng vưt ƀư maak may.
9Phung kon bu ur hađăch jêng tâm phung bu ur may yơk
 Bu ur hađăch gŭ pa ma may ndrăp ma mah ô phia (Ôphir).
10Ơ kon bu ur gâp, gŭ iăt hom, uănh jêh ri rkêng tôr ay.
 Lơi chuêl ƀon lan ay jêh ri ngih mbơ̆ ay.
11Jêh ri hađăch mra uch ma nau ueh ay
 Yor Păng jêng kôranh ay, chon mon mbah hom ta năp Păng.
12Kon bu ur ƀon tir mra gŭ pa năp ndjôt ndơ nhhơr, nđâp phung ndrong tâm ƀon lan mra dăn nau yô̆ ay.
13Chrêk rmah ngăn kon bu ur hađăch gŭ tâm ngih hađăch
 Păng soh bok ao tanh ma mhay
14Păng mra nsoh bok ao cheh jêh ri bu njun păng ta năp hađăch phung băl bu ur druh gŭ pa kơi păng bu mra njun ta năp may.
15Bu mra ăn khân păng lăp
 Tâm nklang ngih hađăch ma nau răm maak
16Phung kon may mra ntrok ntuk mbơ̆ may may mra nkăt njêng khân păng jêng kôranh chiă uănh tâm lam bri
17Gâp mra ăn amoh may jêng lư n'găr tâm lĕ rnôk.
 Yor nây phung ƀon lan mra tâm rnê ma may ƀaƀơ n'ho ro.