88

Nơm Nchih Gay Dăn Kôranh Brah Rklaih Bơh Nau Khĭt

 Nau mprơ ơm phung kon Kôrê ma kôranh phung mprơ; di ma bâr Mahalat Lêanôt Maskil Y-Hêman, bunuyh Êsrakit
1Ơ Yêhôva, Brah Ndu ma nau tâm rklaih gâp,
 Gâp nter măng nâm nar ta năp may.
2Ăn nau gâp mbơh sơm hao tât ta may; rkêng tôr may ma nau gâp dăn vơh vơl;
3Yorlah huêng gâp bêng ma nau rŭng,
 Jêh ri nau rêh gâp hăn dăch ta Ƀon Phung khĭt.
4Bu kơp gâp ndrel ma phung jŭr ta trôm jru;
 Gâp jêng nâm bu du huê bu klâu mâu geh nau katang,
5Bu chalơi jêh gâp ndrel ma phung khĭt;
 Tâm ban ma phung bu khĭt jêh, njor jêh tâm môch,
 Ma phung nây may mâu hôm kah gĭt ôh.
 Khân păng tâm nkhah jêh bơh ti may.
6May hŏ njor jêh gâp tâm ntu jru lơn
 Tâm ntŭk ngo, tâm ntu jru.
7Nau may ji nuih ƀư jâk gâp, may ƀư rêh ni gâp ma lĕ rngôch dak sial njach. (Sêla)
8May ƀư ngai đah gâp phung mĭt jiăng gâp; may njêng gâp du ndơ nhhu khân păng;
 Bu krŭng gâp, jêh ri gâp mâu dơi lah ôh.
9Măt gâp ngo tâm nau rêh ni;
 Gâp kuăl mbơh sơm ma may ăp nar, Ơ Yêhôva;
 Gâp yơr jêh ti gâp ma may.
10Ma phung khĭt hĕ may mra tâm mpơl nau khlay?
 Phung khĭt mra dâk tâm rnê ma may lĕ? (Sêla)
11Bu mra mbơh lĕ nau ueh may tâm môch?
 Mâu lah nau răp jăp may tâm Abadôn?
12Kan khlay bu mra gĭt năl lĕ tâm ntŭk ngo?
 Jêh ri nau sŏng srăng may tâm n'gor nau chuêl?
13Ƀiălah, Ơ Yêhôva, gâp vơh vơl ma may;
 Tâm ôi nau gâp mbơh sơm mra hao ma may.
14Ơ Yêhôva, mâm ƀư may lơi huêng gâp?
 Mâm ƀư may pôn muh măt may ma gâp?
15Gâp jêng rêh ni jêh ri dăch khĭt ntơm bơh gâp hôm mom
 Dôl gâp mâp đah nau may nhhu gâp jêng rŭng răng.
16Nau may ji nuih katang ngăn ta kalơ gâp;
 Nau may nhhu koh lơi gâp.
17Khân păng gŭ jŭm gâp lĕ nar nâm bu dak;
 Khân păng nchueng gâp ndrel n'grŭp.
18May ƀư ngai đah gâp, phung mĭt jiăng gâp jêh ri phung gâp rŏng,
 Jêh ri phung băl gâp tâm ntŭk ngo.