43

Mbơh Sơm Gay Geh Nau Tâm Rklaih

1Ơ Brah Ndu ah, ăn may phat dôih gâp, king mpeh ma gâp.
 Tâm rdâng đah du mpôl băl mâu yơk ma Brah Ndu.
 Tâm rklaih gâp bơh phung bunuyh ndơm jêh ri tih mhĭk.
2Ơ Brah Ndu, may yơh jêng nau katang gâp.
 Mâm ƀư may dun jêh ri chalơi gâp?
 Mâm ƀư gâp hăn tâm nau rngot klâng.
 Yor phung rlăng tun jot gâp yơh.
3Dăn ma may ăn gâp nau ang jêh ri nau nanê̆, ăn khân păng njun leo an gâp ƀă.
 Ăn khân păng njun gâp ta yôk kloh ueh may, jêh ri ta ntuk may gŭ.
4Pôri gâp mra hăn ta nơng Brah Ndu,
 Tât ta Brah Ndu, nau răm maak gâp
 Jêh ri gâp mra mât ton ma may ma gong rêng.
 Ơ Brah Ndu, jêng Brah Ndu gâp.
5Mâm ƀư may djoh n'hâm, ơ huêng gâp, jêh ri mâm ƀư may uh ah tâm săk jăn gâp.
 Kâp gân ma Brah Ndu gâp mra tâm rnê ma Păng đong.
 Păng jêng nau tâm rklaih ma muh măt gâp, jêh ri Brah Ndu gâp.