149

Ăn Phung Israel Tâm Rnê Ma Brah Ndu Yêhôva

1Halêluya, Mprơ hom ma Yêhôva du nau mprơ mhe,
 Mprơ hom nau tâm rnê ma Păng, tâm nau tâm rƀŭn phung kloh ueh.
2Ăn phung Israel răm maak tâm nơm rhăk njêng jêh khân păng.
 Ăn phung kon ƀon Siôn răm maak tâm hađăch khân păng.
3Ăn khân păng tâm rnê ma amoh Yêhôva ma nau kadŏ.
 Ăn khân păng tâm rnê ma Kôranh Brah ma gâr jê̆ jêh ri ma gong rêng.
4Yorlah Yêhôva geh nau maak tâm phung ƀon lan Păng;
 Păng mra ndrăp phung tông bâr ma nau tâm rklaih.
5Ăn phung kloh ueh geh nau maak tâm nau chrêk rmah.
 Ăn khân păng mprơ hâk maak ta sưng bêch khân păng.
6Ăn nau tâm rnê ma Brah Ndu gŭ tâm trôm mbung khân păng,
 Jêh ri đao gưm măt bar gŭ tâm ti khân păng;
7Ŭch ƀư nau plơng bôk ma phung mpôl băl,
 Gay ma tâm rmal phung ƀon lan;
8Ŭch kât chăp phung hađăch khân păng ma rse rvăk, jêh ri phung toyh khân păng chăp ma rse loih.
9Ŭch ƀư ma khân păng nau phat dôih bu chih jêh;
 Lĕ rngôch phung kloh ueh păng geh nau chrêk rmah nây. Halêluya.