31

Nau Mprơ Rngot Jêh Ri Nau Mât Ton

 Nau mprơ ơm Y-David
1Ơ Yêhôva, gâp mra krap tâm may. Lơi ăn gâp mâp nau bêk prêng.
 Tâm rklaih an gâp ma nau song srăng may.
2Rkêng tôr may ma gâp, may gơnh rklaih gâp
 Ƀư ăn jêng du mlâm lu nâp
 Jêng ntŭk gay ma rklaih gâp.
3Yorlah Kôranh Brah jêng lu jêh ri pôih n'gang gâp.
 Yor ma amoh may, njun leo gâp.
4Đot lơi gâp bơh pôih bu sân jêh ma gâp
 Yorlah may jêng ntuk king gâp.
5Gâp jao huêng gâp tâm ti may
 Ơ Yêhôva, may ho chuai gâp jêh, Brah Ndu nau nanê̆.
6Gâp tâm rmot ma phung mbah ma rup brah mâu khlay.
 Ƀiălah gâp rnơm ma Yêhôva
7Yor nau ueh may gâp mra bêng ma nau răm maak.
 Yor may ho saơ jêh nau rêh ni gâp may ho năl jêh nau rngot huêng gâp.
8May mâu jao gâp tâm ti nơm rlăng ôh may dơm jêh jâng gâp tâm ntuk huy
9Ơ Yêhôva yô̆ an gâp ƀă, yorlah gâp gŭ tâm nau rngot.
 Măt huêng jêh ri săk jăn gâp klêu ma nau rngot
10Yorlah nau rêh gâp roh huach tâm nau rngot klâng.
 Lĕ năm gâp huch yor nter vơh vơl
 Nau srôih gâp lĕ jêh yor nau kue
 Jêh ri nting nđăng gâp lĕ lêk rai
11Yor ma lĕ rngôch phung rlăng đah gâp
 Gâp jêng ndơ bu bêk prêng
 Nau tâm nkrit đah phung băl gâp;
 Bu nâm saơ gâp pa dih, du ăn ngai đah gâp.
12Bu chuêl gâp tâm ban ma du huê bunuyh khĭt, mâu hôm kah gĭt.
 Gâp jêng tâm ban ma du play yăng chah.
13Yorlah gâp tăng jêh âk bunuyh ngơi nchơt
 Nau krit gŭ jum gâp;
 Dôl khân păng tâm nchră ƀư rlăng đah gâp
 Khân păng uch ngroh lơi nau rêh gâp.
14Ƀiălah gâp rnơm ma may yơh, Ơ Yêhôva
 Gâp lah: may jêng Brah Ndu gâp.
15Nau rêh gâp gŭ tâm ti may.
 Tâm rklaih gâp bơh phung rlăng jêh ri phung ƀư ƀai ma gâp.
16Ăn muh măt may sol ang ta oh mon may.
 Tâm rklaih gâp ma nau ueh may.
17Ơ Yêhôva, lơi ăn bu ƀư bêk gâp ôh, yorlah gâp mbơh sơm ma may jêh
 Ăn bu ƀư bêk phung ƀai, ăn khân păng gŭ rklăk tâm ban phung khĭt.
18Ăn mbung phung mƀruh jêng mlo
 Ma nau mhĭk khân păng ngơi tâm rdâng đah phung song
 Ăn jêng mlo hom.
19Nau amoh khlay may toyh ngăn
 Prăp jêh ma phung klach mbah yơk ma may.
 Ƀư ta năp măt phung mpôl băl kon bunuyh
 Nau may ƀư ma phung du krap tâm may.
20May mra pôn khân păng ăn ndâp tâm ntuk may gŭ ta năp măt Brah may, ăn bah ngai đah nau rlăng phung kon bunuyh.
 May mra pôn khân păng tâm ngih bok ma phung mpiăt tâm djel.
21Mât ton ma Yêhôva;
 Yorlah Păng tâm mpơl jêh ma gâp nau ueh khlay Păng tâm du rplay ƀon toyh nâp rjăp
22Tâm nau gâp mâu mĭn gâp lah pôaơ;
 Bu koh jêh gâp ta năp măt may
 Ƀiălah tơlah gâp kuăl vơh vơl ma may may ho tăng jêh nau gâp dăn
23Rong hom ma Yêhôva, ơ lĕ rngôch khân may
 Phung kloh ueh Păng
 Yêhôva mât mơh phung vay răp jăp
 Jêh ri Păng tâm rmal katang ngăn phung sưr rlau
24Ƀư katang hom khân may jêh ri ăn nuih n'hâm khân may gŭ rjăp
 Ơ lĕ rngôch phung khân may geh nau rnơm ma Yêhôva. Ăn khân may geh nuih n'hâm nâp rjăp.