75

Brah Ndu N' Glưh Nơm Sưr

 Jêh ri n'hao nơm sŏng
1Hên tâm rnê ma may, Ơ Brah Ndu, hên tâm rnê ma may;
 Yor amoh may gŭ dăch; Phung bunuyh nkoch bri kan khlay may.
2Tơlah mra tât nar gâp tâm nal jêh,
 Gâp mra phat dôih ma nau sŏng,
3Neh ntu nđâp lĕ phung gŭ tâm păng rai jêh;
 Gâp tăm jêh meh păng. (Sêla)
4Gâp lah ma phung sưr, Lơi ta khân may sưr ôh; Jêh ri ma phung ƀai, lơi ƀư janh ma nke khân may ôh.
5Lơi ta n'gơr ta kalơ nke khân may;
 Lơi ir ngơi sưr rlau ôh.
6Yorlah mâu tăp pa lơ pa dâng ôh, mâu lĕ tă bơh rđŭng luh nau tâm n'hao.
7Ƀiălah Brah Ndu jêng nơm phat dôih;
 Păng ntrŭnh du huê aơ, păng n'hao nơm êng.
8Tâm ti Yêhôva geh du mlâm kachok,
 Tâm nây geh dak play kriăk ƀâu chăng;
 Dak nây lŭk lai jêh, păng mra kêt lơi ka chok nây;
 Nanê̆ lĕ rngôch phung ƀai tâm neh ntu mra ntru nhêt kŏ lĕ,
9Ƀiălah gâp mra mbơh ƀa ƀơ, gâp mra mprơ tâm rnê ma Brah Ndu Yakôb.
10Gâp mra koh lĕ rngôch nke phung ƀai;
 Ƀiălah nke phung sŏng mra n'hao.