8

Nau Chrêk Rmah Yêhôva Jêh Ri Nau Păng Yơk Ma Bunuyh

 Ma kôranh phung mprơ di ma bâr Gitit nau mprơ ơm Y-David
1Ơ Yêhôva, Kôranh Brah hên, Amoh may khlay lơn tâm lam neh ntu may n'hao jêh nau chrêk rmah may prêh lơn ma lam trôk!
2Tă bơh trôm mbung phung kon se jê̆ nđâp ma phung hôm pu, may rdâk nau ka tang,
 Gay ƀư uh ah ma phung rlăng đah may,
 Gay ăn nơm rlăng jêh ri nơm plơng bôk gŭ rklăk.
3Tơlah gâp mĭn ma trôk jêng kan tă bơh nglau ti may ƀư;
4Moh bunuyh jêng tât may kah gĭt ma păng?
 Jêh ri kon bunuyh tât may khâl păng?
5may njêng păng djê̆ jê̆ lơn ma Brah Ndu.
 Jêh ri may ăn păng ndô nau chrêk rmah jêh ri nau yơk
6may ăn păng chiă uănh kan ti may;
 may dơm jêh lĕ rngôch mpô mpa tâm dâng jâng păng
7Phung biăp nđâp ma ndrôk, Nđâp ma mpa bri,
8Nđâp ma sĭm kalơ trôk, jêh ri ka tâm dak rlai,
9Ơ Yêhôva, Kôranh Brah hên Amoh may khlay lơn ma lĕ neh ntu.