15

Mâm Jêng Bunuyh Ƀon Lan Siôn

 Nau mprơ ơm Y-David
1Ơ Yêhôva, mbu mra gŭ tâm ngih bok may?
 Mbu mra gŭ ta yôk kloh may?
2Nơm hăn ma nau song jêh ri ƀư nau di
 Jêh ri ngơi nau nanê̆ tâm nuih n'hâm păng
3Nơm mâu mâp nchơt ôh tă bơh mpiăt păng
 Mâu mâp ƀư mhĭk lĕ ma băl păng,
 Mâu mâp ƀư bêk lĕ ma nơm chiau meng păng,
4Păng uănh ma phung tih mhĭk ma nau tâm rmot,
 Ƀiălah păng yơk ma phung blau yơk ma Yêhôva
 Păng mâu tâm rgâl ôh, nđâp tơlah nau huach nglay săk jêng nau roh ma păng;
5Păng mâu ăn ôh bu chan prăk ma nau uch sa kao,
 Mbu mâu ăn chan prăk sok kao?
 Mâu lĕ sok dơn nau nkhôm sabĭt sa kao đah phung song
 Mbu nâm ƀư pô nây mâu mra mâp nau mpât n'gơ ôh.