29

Bâr Yêhôva N'gôr Hâu Ngăn

 Nau mprơ ơm Y-David1Ơ phung kon Brah Ndu. Ăn yơk mbah nau chrêk rmah Yêhôva  Jêh ri ăn khư nau dơi ma amoh Păng
2Mbah yơk ma Yêhôva chrêk rmah khư ma amoh Păng
 Soh nkrơ̆ ma nau kloh ueh gay ma yơk mbah ma Yêhôva
3Bâr Yêhôva tăng ntoh ta kalơ dak
 Brah Yêhôva chrêk rmah tâm ban ma lơp nglaih rdah, Yêhôva yơh gŭ ta kalơ dak jru.
4Bâr Yêhôva katang ngăn;
 Bâr Yêhôva geh nau n'gôr nau brah-chrêk rmah.
5Bâr Yêhôva dơi ƀư rai tơm si sêdrơ
 Yêhôva yơh ƀư rai tơm si Sêdrơ tâm n'gor Liban,
6Kôranh Brah ƀư păng nsăt rlau nâm bu du mlâm ndrôk kon, Liban jêh ri Syri, nsăt nâm bu ndrôk bri
7Bâr Yêhôva dơi ngluh lơi mpiăt unh
8Bâr Yêhôva ƀư, sâr n'gơ bri rdah Yêhôva ƀư ăn bri rdah sâr n'gơ
 Yêhôva ƀư an bri Kadês sâr n'gơ
9Bâr Yêhôva ăn jun me deh kon Păng plôk hil lĕ bri neh.
 Tâm ngih Brah Păng lĕ rngôch nter lah, Nau chrêk rmah
10Yêhôva gŭ kalơ mpiăt dak lip. Yêhôva yơh dơi jêng hađăch n'ho ro
11Yêhôva mra ăn n'hâm toyh, suan dăng jêh ri mau đăp mpăn ma phung ƀon lan Păng.