125

Yêhôva Gŭ Jŭm Phung Ƀon Lan Păng.

 Nau phung hăn nsong ta ƀon kloh ueh mprơ
1Phung rnơm ma Yêhôva jêng nâm bu yôk Siôn,
 Păng mâu dơi n'gơ ôh, păng gŭ n'ho ro.
2Nâm bu phung yôk gŭ jŭm ƀon Yêrusalem,
 Pô nây lĕ Yêhôva gŭ jŭm phung ƀon lan păng. Ntơm bơh aƀaơ n'ho ro.
3Yorlah mâng hađăch nau ƀai mâu mra gŭ chiă ôh drăp krâm phung sŏng, gay ma phung sŏng mâu yơr ti khân păng ma nau kue.
4Ơ Yêhôva, ƀư ueh hom ma phung ueh, Jêh ri ma phung geh nuih n'hâm sŏng.
5Ƀiălah ma phung teng du ŭch tĭng ndô̆ nau kue.
 Ăn nau đăp mpăn gŭ ndrel ma phung Israel.