142

Vơh Vơl Nau Kơl Tâm Mông Rêh Ni

 Nau mprơ ơm Y-David
1Bâr gâp nter ma Yêhôva; Bâr gâp vơh vơl ma Yêhôva.
2Gâp tâm mpơl nau rêh ni gâp ta năp păng;
 Gâp nkoch bri nau uh ah gâp ma păng.
3Tơlah huêng gâp rdơ̆ tâm trôm gâp, may gĭt năl jêh trong gâp. Mbah trong gâp hăn. Bu sân dăk jêh ma gâp.
4Uănh pa ma gâp, jêh ri saơ;
 Yorlah mâu geh bunuyh gĭt năl gâp ôh.
 Gâp mâu geh ntŭk krap ôh;
 Mâu geh nơm chrê ma huêng gâp ôh.
5Gâp nter ma may, Ơ Yêhôva;
 Jêh ri gâp lah, may jêng ntŭk gâp gŭ krap,
 Ndơ bu pă ma gâp ta neh ntu phung rêh.
6Rkêng hom may ma nau gâp nter;
 Yor gâp jêng rêh ni ngăn ngên;
 Rklaih an gâp bơh phung ƀư mhĭk đah gâp.
 Yor khân păng katang lơn ma gâp.
7Mphâk lơi huêng gâp tă bơh ndrung bu nă;
 Gay ma gâp dơi tâm rnê ma amoh may.
 Phung sŏng mra gŭ jŭm gâp; Yorlah may mra ƀư âk nau ueh ma gâp.