77

Thi thiên của A-sáp - Soạn cho nhạc trưởng: cho Gia Đức Thu

1Con kêu la cùng Chúa,
Lớn tiếng kêu gọi Ngài
Chúa liền nghe tiếng con kêu cứu.
2Trong ngày rối loạn, con cầu nguyện Chúa,
Suốt đêm, con đưa hai tay lên khẩn đảo,
Nhưng chưa tìm được niềm an ủi.
3Khi nghĩ đến Ngài, con rên rỉ,
Càng suy tư, con càng ngã lòng.
4Chúa làm con thức thâu đêm,
Con bối rối đến nỗi nói không ra lời.
5Con nghĩ đến những ngày dĩ vãng,
Và những năm tháng đã trôi qua.
6Suốt đêm con trằn trọc suy tư
Lòng tự vấn và hồn linh tự kiểm thảo.
7“Chúng con sẽ bị Ngài loại bỏ?
Chúng con chẳng còn được Chúa hài lòng?
8Lòng thương xót Ngài đã chấm dứt?
Lời hứa Ngài không còn hiệu lực?
9Hay Chúa đã quên ban ân phúc?
Thịnh nộ chận đứng lòng xót thương?
10Con kết luận: "Điều đau đớn nhất cho con
Là Chúa không còn ra tay giúp đỡ con!"
11Thưa Chúa, con sẽ nhắc lại các công ơn
Và những việc vĩ đại Chúa làm trong quá khứ.
12Con sẽ suy nghiệm về tất cả các kỳ công,
Và chiêm ngưỡng những việc kinh thiên động địa.
13Thưa Thượng Đế,
Những việc Chúa làm đều thánh khiết cả,
Không có thần nào giống như Ngài.
14Chúa là Thần hay làm phép lạ
Chứng minh năng lực Chúa giữa các dân.
15Chúa giải cứu dân Ngài bằng quyền năng
Gia-cốp và Giô-sép được cứu độ.
16Ba đào thấy Chúa liền hoảng sợ
Biển sâu run rẩy trước mặt Ngài.
17Các áng mây vội vã trút cơn mưa,
Tiếng sét nổ rung khung trời thẳm
Sấm động rền vang khắp bốn bên.
18Sấm nổi âm ba rúng bầu trời,
Lằn chớp đốt rực cháy không gian,
Mặt đất run lên vì sợ hãi.
19Chúa bước chân lên sóng chập chùng,
Vượt qua biển và các đại dương
Nhưng không ai tìm được dấu chân Ngài.
20Chúa dẫn dắt dân như đàn chiên
Qua bàn tay của Mai-sen và A-rôn.