18

Thư Đa-vít, tôi tớ Chúa Hằng Hữu viết khi Ngài cứu ông khỏi tay kẻ thù và tay Sau-lơ - Soạn cho nhạc trưởng

1Chúa Hằng Hữu là nguồn năng lực
Tôi yêu Ngài tha thiết sắt son.
2Chúa Hằng Hữu là Thần Cứu chuộc
Vững chãi hơn cả dải trường sơn,
Chúa là tấm khiên che bão tố
Lũy an toàn, Linh năng cứu độ.
Kiên cố hơn lũy sắt thành đồng
Tôi nấp trong Ngài lúc nguy vong.
3Tôi cầu xin với Thần Hằng Hữu
Lập tức Ngài ra tay giải cứu
Ngài đáng được ca ngợi muôn đời.
4Lưới tử vong giăng mắc quanh tôi
Thác hủy diệt hung hăng gào thét,
5Âm phủ thắt chặt dây oan nghiệt
Lưới tử thần chằng chịt dưới chân.
6Lúc hiểm nguy, tôi gọi Chân Thần
Kêu van Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.
Từ Thiên đàng nghe tôi kêu cứu,
Chúa Toàn năng lập tức ra tay:
7,8Núi rung chuyển, lung lay.
Đất bằng nổi địa chấn
Vì Chúa đang cơn giận
Từ mũi Chúa, khói bay
Miệng Ngài phun ngọn lửa
Đốt cháy cả đất đai
9Chúa xé trời ngự giá
Bóng tối bọc chân Ngài
10Một thiên thần rước Chúa
Ngự trên cánh gió bay
11Cảnh quanh Ngài đẹp quá
Mây dày đặc vần xoay.
12Bỗng nhiên,
Mặt Chúa chiếu hào quang rực rỡ
Xuyên qua mây như tên lửa sáng ngời.
13Ngài cho sấm sét rền trời.
Tiếng của Đấng Chí Cao vang dội
Tạo mưa đá, lửa hừng, gió thổi.
14Chúa bắn tên, quân thù tán loạn;
Hàng ngũ vỡ tan vì chớp nhoáng.
15Chúa Hằng Hữu quở to,
Nước biển rút cạn khô
Hơi thở tốc địa cầu
Phô đáy vực hư vô.
16Chúa xuống từ trời cao
Kéo tôi khỏi nước sâu
17Thoát kẻ thù kiêu ngạo
Cường bạo và hỗn hào
18Khi tôi nguy khốn, họ tấn công
Nhưng Chúa đã đưa tay phù hộ.
19Chúa đem tôi vào chỗ an toàn
Chỉ vì tôi được Ngài ưa thích.
20Chúa thưởng tôi vì đức công bằng
Báo dền các hành vi trong sạch.
21Tôi tuân hành hết cả điều răn
Không phạm tội từ bỏ Chúa.
22Luật pháp Ngài, tôi không sơ suất.
23Tôi sống công chính trước mặt Ngài,
Giữ thân mình lánh xa tội ác.
24Chúa luôn tưởng thưởng người ngay
Những ai trong sạch được Ngài ban ân.
25Lòng nhân được Chúa khoan nhân
Người công chính được Chân Thần đề cao.
26Chúa giáng phúc cho người thánh sạch
Dành tai ương cho kẻ gian tham.
27Chúa cứu vớt nhân dân thống khổ
Nhưng hình phạt những kẻ kiêu căng.
28Chúa Hằng Hữu thắp đèn tôi sáng
Thượng Đế luôn dẫn lối soi đàng.
29Do sức Chúa tôi tiến công anh dũng
Cậy Chân Thần, tôi vượt các trùng vi.
30Thượng Đế thật muôn phần hoàn hảo
Lời Ngài toàn chân lý tinh thuần
Chúa vẫn là tấm khiên che chở.
31,32Ngoài Chúa ra, chẳng có Chân Thần
Chúa trang bị cho tôi năng lực
Tay Chúa luôn bảo đảm bình an.
33Chân tôi bước vững vàng lanh lẹ
Leo lên đỉnh núi cao an toàn.
34Chúa luyện tay tôi sành chinh chiến
Cánh tay tôi giương nổi cung đồng.
35Chúa trao tôi tấm khiên cứu rỗi
Tay phải Ngài bảo vệ ẩm bồng
Chúa nâng tôi lên hàng cao cả
36Trước chân tôi, Chúa mở con đường
Nên tôi chẳng bao giờ vấp ngã.
37Tôi đuổi theo bắt kịp quân thù
Chỉ trở về sau khi tận diệt.
38Tôi thấy chúng chết nằm la liệt
Không tên nào cựa quậy, ngóc đầu.
39Chúa cho tôi sức mạnh can tràng
Lại tăng cường nhuệ khí tiềm năng.
40Chúa khiến địch quay lưng trốn chạy
Bọn ghét tôi bị đánh tan hoang.
41Họ van xin, không ai tiếp cứu
Họ kêu cầu, Chúa có nghe chăng?
42Tôi nghiền họ ra như cám bụi
Ném họ như bùn đất ngoài đồng.
43Chúa cho tôi khắc phục các nước
Nhiều dân lạ dáo xếp, gông mang.
44Tôi ra lệnh, họ theo răm rắp
Người nước ngoài, gọi dạ, bảo vâng.
45Quân thù kiệt lực và khiếp sợ
Bỏ đồn binh, run rẩy quy hàng.
46Chúa Hằng Hữu trường tồn bất biến
Vầng Đá muôn đời được ca vang!
Duy Thượng Đế ra tay cứu độ,
Một mình Ngài là Đấng Chân Quang!
47Chúa công minh báo oán thi ân
48Cứu thoát tôi khỏi lưới địch quân,
Qua bao nhiêu hiểm nguy khủng khiếp,
Vượt trùng vây của kẻ bạo tàn.
49Chính vì thế, tôi hằng ca ngợi,
Tôn vinh Cứu Chúa giữa các dân.
Danh Ngài, tôi hân hoan chúc tụng.
50Với người Ngài chọn, Chúa khoan nhân
Lòng từ ái thi ân cứu rỗi
Chúa thương dòng dõi tôi vô ngần
Muôn đời chẳng bao giờ dời đổi.