39

Sự Hư Không của Ðời Người

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

Theo điệu Giê-đu-thun

  1Tôi nói, “Tôi phải cẩn thận gìn giữ đường lối mình,
  Ðể tôi không phạm tội bằng lưỡi mình;
  Tôi phải canh giữ miệng mình như đeo một đai bịt mồm,
  Nhất là mỗi khi có kẻ ác hiện diện trước mặt tôi.”
  2Tôi đã câm nín và yên lặng;
  Tôi đã tự kiềm hãm đến nỗi chẳng nói, dù chỉ một lời lành;
  Nhưng sự căng thẳng đã gia tăng trong tôi.
  3Lòng tôi như đang bị lửa hừng thiêu đốt;
  Trong khi tôi cố nín lặng, lửa càng nung nấu tâm can,
  Vì thế lưỡi tôi buộc phải nói ra:

  4CHÚA ôi, xin cho con biết cuối cùng của đời con sẽ ra sao,
  Những ngày của đời con sẽ dài được bao lâu,
  Ðể con biết đời con mỏng manh là thế nào.
  5Kìa, Ngài đã làm những ngày của đời con dài bằng gang tay,
  Ðời con như không có gì trước mặt Ngài;
  Thật vậy, mỗi người, dù có ra gì, cũng chỉ là hư không. (Sê-la)
  6Quả thật, mỗi người đều bước đi chẳng khác gì một cái bóng;
  Ðúng vậy, người ta lao khổ nhọc nhằn, rồi cũng luống công;
  Người ta để dành của cải, nhưng không biết ai sẽ hưởng.

  7Chúa ôi, bây giờ con còn biết trông cậy vào ai?
  Con chỉ còn hy vọng nơi một mình Ngài.
  8Xin giải cứu con khỏi những vi phạm của con;
  Xin đừng để con thành điều ô nhục trước mặt những kẻ dại.
  9Con đã bị cứng miệng rồi;
  Con không thể mở miệng nói ra được nữa,
  Vì Ngài đã làm cho con như vậy.
  10Cầu xin Ngài cất sự sửa phạt của Ngài khỏi con,
  Vì một khi Ngài vung tay ra, con sẽ bị tiêu tan.

  11Ngài quở trách và sửa phạt người có tội;
  Ngài khiến của cải nó biến mất tựa một con bướm đêm;
  Thật vậy, mỗi người chỉ là hư không.
  12CHÚA ôi, xin lắng nghe lời cầu nguyện của con;
  Xin nghiêng tai nghe tiếng kêu cầu của con;
  Xin đừng yên lặng trước nước mắt của con,
  Vì trước thánh nhan Ngài con chẳng qua là một kiều dân,
  Một kẻ tạm trú như tổ tiên của con.
  13Xin quay ánh mắt nghiêm khắc của Ngài khỏi con,
  Ðể con có thể vui trở lại,
  Trước khi con ra đi và không còn nữa.