63

Linh Hồn Khát Khao Ðược Thỏa Mãn Trong CHÚA

Thơ của Ða-vít

Cảm tác khi ông ở trong đồng hoang vùng Giu-đê

  1Ðức Chúa Trời ôi, Ngài là Ðức Chúa Trời của con;
  Khi hừng đông chưa ló dạng, con đã tìm cầu Ngài;
  Giữa một nơi khô khan cằn cỗi và chẳng có nước,
  Linh hồn con khao khát Ngài, thân thể con mong mỏi Ngài.
  2Con mong ước được thấy quyền năng và vinh hiển của Ngài,
  Như con đã từng thấy trong nơi thánh.
  3Vì tình thương của Ngài tốt hơn mạng sống,
  Nên môi con sẽ ca ngợi Ngài.
  4Hễ con còn sống bao lâu, con sẽ ca ngợi Ngài bấy lâu;
  Con sẽ đưa tay lên và cầu khẩn danh Ngài.
  5Linh hồn con sẽ vui thỏa như được hưởng các vật thực béo bổ,
  Môi miệng con sẽ vui vẻ dâng lời ca ngợi Ngài.
  6Khi nằm trên giường, con nhớ đến Ngài,
  Con nghĩ về Ngài trọn các canh đêm,
  7Vì Ngài là nguồn cứu giúp của con,
  Nên dưới cánh Ngài con hát mừng vui vẻ.
  8Linh hồn con bám chặt vào Ngài;
  Tay phải Ngài giữ con được vững vàng.

  9Rồi đây những kẻ tìm hại mạng sống con sẽ bị rơi vào đáy sâu của lòng đất;
  10Chúng sẽ bị phó cho lưỡi gươm;
  Chúng sẽ thành mồi cho cáo sói.
  11Nhưng vua sẽ vui mừng trong Ðức Chúa Trời;
  Những ai nhân danh Ngài thề nguyện sẽ được vinh hiển;
  Nhưng miệng của những kẻ nói dối sẽ phải ngậm lại.