63

Thơ Đa-vít làm khi đi lánh nạn vùng sa mạc Giu-đa

1Thưa Thượng Đế, là Thần của con,
Linh hồn con tìm kiếm, khát khao Ngài.
Thân xác con mơ ước Chúa
Giữa vùng sa-mạc khô khan,
2Nên con nhìn lên Đền thánh,
Chiêm ngưỡng thần quyền và vinh quang.
3Vì lòng nhân từ Chúa quý hơn mạng sống,
Con sẽ mở miệng ca ngợi Ngài.
4Con sẽ chúc tụng Chúa suốt đời,
Đưa tay hướng về Ngài, cầu nguyện.
5Linh hồn con thỏa mãn như ăn miếng ngon,
Miệng lưỡi con vui mừng ca ngợi.
6Đang nằm trên giường, con nhớ đến Chúa,
Liền suy tư về Chúa suốt đêm trường.
7Vì Chúa phù hộ con,
Con vui mừng nấp dưới cánh che chở của Ngài.
8Linh hồn con bấu víu Chúa,
Tay phải Chúa nâng đỡ con.
9Những kẻ tìm kế tiêu diệt con,
Sẽ sa vào hố thẳm diệt vong.
10Họ sẽ bị dáo đâm gươm chém,
Bị sài lang cấu xé làm mồi.
11Nhưng vua sẽ vui mừng trong Chúa;
Ai nhân danh Chúa mà thề, sẽ ngợi khen Ngài,
Còn bọn dối trá sẽ ngậm miệng lại.