21

Thơ Đa-vít - Soạn cho nhạc trưởng

1Chúa ôi, vua vui mừng nhờ năng lực Chúa,
Được cứu giúp, người hân hoan biết bao.
2Chúa ban điều lòng người mơ ước
Không từ chối lời môi miệng cầu xin.
3Chúa đãi người thật dồi dào hạnh phúc
Đưa lên ngôi, đội cho vương miện vàng.
4Người cầu xin được sống dài lâu
Chúa cho đời người dài đến vô tận.
5Nhờ Chúa cứu, người quang vinh tuyệt đỉnh,
Được bao phủ trong vinh dự, uy nghiêm.
6Đến thiên thu phúc người hơn ai hết
Chúa hiện diện, người phấn khởi vui mừng.
7Vì vua đặt niềm tin nơi Thượng Đế
Nơi Đấng Chí Cao lòng đầy dẫy nhân từ
Vua sẽ không lay chuyển, không suy vong.
8Còn kẻ địch, Chúa sẽ cho lùng bắt
Phải, Ngài sẽ vung tay bắt kẻ thù.
9Chúa xuất hiện đốt họ trong lò lửa,
Trong com giận họ bị Ngài hỏa thiêu.
10Con cháu họ tuyệt diệt khỏi mặt đất
Không còn ai sống sót cõi nhân gian.
11Chống đối Chúa, họ mưu toan ác kế
Chẳng bao giờ hy vọng được thành công,
12Chỉ còn cách quay lưng chạy trốn
Khi nhìn ra tay Chúa đã giương cung!
13Tán dương Thượng Đế đầy năng lực
Chúng con xin ca tụng Chúa quyền oai!