27

Thơ Đa-vít

1Chúa Hằng Hữu là Ánh sáng và là Đấng Cứu rỗi tôi,
Tôi còn sợ ai?
Chúa Hằng Hữu là Đồn lũy che chở mạng sống tôi,
Tôi kinh khiếp ai?
2Khi kẻ ác tiến tới hòng tiêu diệt tôi,
Khi kẻ thù định hại mạng sống tôi,
Chúng nó đều vấp, ngã sóng soài.
3Dù cả đạo quân đóng đối đầu,
Lòng tôi không nao núng;
Dù chiến tranh uy hiếp,
Tôi vẫn vững tâm tin cậy Chúa.
4Tôi xin Chúa Hằng Hữu một điều
- Lòng tôi hằng mong ước -
Được sống suốt đời trong nhà Chúa Hằng
Hữu,
Để chiêm ngưỡng vinh quang Chúa,
Và suy gẫm trong Đền thờ.
5Trong ngày hoạn nạn, Chúa sẽ che chở tôi,
Ngài giấu tôi nơi kín đáo trong Đền thờ,
Nâng tôi lên, đặt trên tảng đá.
6Đầu tôi được nâng cao hơn kẻ thù,
Trong Đền thờ, tôi sẽ dâng lễ vật tạ ân,
Và vui mừng ca hát tôn vinh Ngài.
7Chúa ôi, xin nghe con kêu cầu,
Xin thương xót đáp lời con.
8Chúa đã dạy: "Hãy tìm mặt Ta!"
Lòng thầm nguyện: "Con tìm mặt Ngài!"
9Lạy Thượng Đế, Đấng cứu rỗi con,
Câu xin Ngài đừng lánh mặt,
Đừng phẫn nộ xua đuổi kẻ tôi trung,
Đã bao lần Chúa hằng cứu giúp,
Xin đừng lìa xa, đừng bỏ con.
10Dù cha mẹ lạnh nhạt từ bỏ,
Chúa vẫn cứ dang tay tiếp rước.
11Chúa Hằng Hữu ôi!
Xin dạy con đạo Chúa,
Và vì kẻ thù chờ đợi,
Xin dẫn con vào lối an lành.
12Chúa đừng giao con cho chúng nó,
Một lũ hung hăng bạo tàn,
Định vu cáo buộc tội con.
13Con tin chắc còn thấy ân lành của Chúa
Ngay trong cõi đời này.
14Cứ trông đợi Chúa Trời Hằng Hữu!
Hãy can đảm, vững tâm trông đợi Ngài!