68

Thơ Đa-vít - Soạn cho nhạc trưởng

1Xin Thượng Đế vùng dậy, đánh tan thù nghịch!
Cho bọn người ghét Chúa bỏ chạy tán loạn.
2Như làn khói mỏng trước cơn gió thoảng,
Như sáp chảy tan bên lò lửa hực,
Bọn gian ác tiêu ma khi Ngài hiện diện.
3Nhưng người công chính sẽ vui mừng
Hân hoan vô tận trước mặt Chúa.
4Hãy hát mừng tụng ca Thượng Đế,
Tôn cao Danh Chúa Hằng Hữu trên trời,
Hãy hoan hỉ trước mặt Ngài!
5Trong nơi ngự thánh,
Ngài là Cha trẻ mồ côi,
Là Thẩm phán bênh vực người quả phụ,
6Cho người cô đơn tìm được tổ ấm gia đình,
Giải phóng kẻ bị gông cùm xiềng xích
Và lưu đày phản tặc tới đồng khô cỏ cháy.
7Thưa Thượng Đế,
Khi Chúa dẫn đầu nhân dân tiến bước,
Vượt qua sa mạc đìu hiu,
8Thì đất động, mưa to như thác đổ,
Chỉ vì Ngài hiện diện,
Ngọn núi Si-nai rúng động,
Khi gặp Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên.
9Chúa đã cho mưa dồi dào
Đem tươi mát cho cơ nghiệp cằn cỗi.
10Dân Chúa tìm được nơi định cư
Người nghèo khổ được đầy đủ mọi nhu cầu.
11Chúa ra lệnh, vô số người vâng mạng.
12Các vua chúa, tướng lĩnh bỏ hàng ngũ chạy trốn! Các phụ nữ ở nhà chia nhau chiến lợi phẩm;
13Khi họ an nghỉ giữa chuồng chiên,
Sẽ như bò câu cánh dát bạc,
Bộ lông nạm vàng ròng.
14Khi Đấng Toàn năng đánh tan các vua,
Thì tuyết sa phủ trắng núi Sanh-môn.
15Ba-san, Ba-san hỡi,
Núi nhiều ngọn cao vời vợi!
16Sao ngươi nổi cơn ghen tị,
Khi thấy hòn núi Chúa chọn
Làm nơi Ngài ngự đời đời?
17Chúa dùng hai vạn chiến xa
Ngàn ngàn thiên sứ, hàng ngũ chỉnh tề
Nghênh giá Ngài từ Si-nai vào Nơi thánh.
18Chúa lên ngọn núi cao,
Áp giải đám tù binh,
Nhận tặng vật của loài người.
Cả bọn phản tặc cũng dâng hiến,
Để Ngài ngự giữa họ.
19Hãy chúc tụng Đấng Cứu độ,
Hằng ngày mang gánh nặng chúng ta.
20Thần chúng ta là Thần Cứu rỗi,
Đấng giải phóng ta khỏi nanh vuốt tử thần.
21Chúa dẫm nát đầu kẻ thù
Tóc người gian ác vãi khắp nơi.
22Chúa phán: Ta sẽ đem dân Ta trở về
Từ núi Ba-san, từ đáy biển sâu:
23Cho chân con nhúng huyết quân thù
Và đàn chó le lưỡi chia phần thắng lợi
24Thưa Thượng Đế, Chân Thần, Vua của con,
Họ thấy Chúa uy nghi diễn hành
Ngự giá quang lâm vào Đền Thánh.
25Dẫn đầu có đoàn ca sĩ
Theo sau là các dàn nhạc
Giữa là hàng ngũ nữ nhạc công.
26Hãy chúc tụng Chúa giữa hội chúng đông đảo!
Chúa là Nguồn Nước sống của Y-sơ-ra-ên.
27Đại tộc nhỏ Bên-gia-min đi trước,
Đến các lãnh tụ và nghị sĩ Giu-đa,
Các quan trưởng Sa-bu-luân và Nếp-ta-li.
28Thưa Thương Đế,
Xin động viên toàn lực,
Biểu dương lực lượng của Ngài,
Tăng cường các công tác Chúa giữa chúng con.
29Vì Đền Thờ Chúa đặt tại Giê-ru-sa-lem
Các vua sẽ đem phẩm vật dâng hiến cho Ngài.
30Xin quở đại đội lính cầm dáo,
Và đàn bò đực, bò con của các dân tộc.
Xin dẫm nát bọn người tham nhũng,
Đánh tan các dân tộc hiếu chiến.
31Cho Ai-cập đem đồng đen cống hiến,
Ê-ti-ô-bi vội đưa tay hướng về Ngài.
32Các vương quốc khắp thế giới!
Hãy hát mừng ca tụng Chúa!
33Ngài cưỡi trên các từng trời từ vạn cổ
Tiếng phán Ngài vang động khắp nơi.