106

1Ha-lê-lu-gia, tạ ơn Chúa Hằng Hữu!
Vì Ngài thiện hảo, và nhân từ mãi mãi.
2Ai có thể tường thuật việc vĩ đại Chúa làm?
Ai đủ lời ca ngợi cho hoàn vũ đều nghe?
3Phúc cho người giữ theo đường ngay thẳng
Và liên tục thi hành nguyên tắc công bằng.
4Thưa Chúa Hằng Hữu, xin nhớ đến con!
Trong thời kỳ ban phúc và cứu chuộc dân Ngài.
Xin Ngài thăm viếng và cứu giúp con!
5Xin cho con thấy tuyển dân được hưng thịnh,
Chia sẻ niềm tin sung sướng hân hoan,
Và chung hưởng vinh quang với họ.
6Chúng con với tổ tiên đều mang nặng tội,
Chúng con phạm gian ác ngập đầu.
7Tại Ai-cập, dân không hiểu phép mầu
Không ghi tạc đức vô biên nhân ái,
Nên sinh tâm phản loạn bên Hồng Hải.
8Nhưng Chúa cứu họ, vì Danh Ngài,
Cho muôn dân nhìn nhận quyền oai.
9Chúa ra lệnh, biển liền khai lối,
Dân qua đại dương như đất khô.
10Chúa cứu họ khỏi người ganh ghét,
Chuộc tuyển dân thoát chốn oán thù.
11Nước đổ xuống nhận chìm quân địch
Không còn ai sống sót quay về.
12Khi ấy dân mới tin lời Chúa
Và mở miệng hát tôn vinh Ngài.
13Nhưng rồi họ quên, quên thật nhanh
Không chờ đợi lời Chúa dạy răn.
14Tham ăn uống, nuông chiều dục vọng
Và thách thức Ngài giữa đồng hoang.
15Chúa chuẩn cho điều họ cầu mong
Nhưng để hư vong hủy phá linh hồn.
16Trong trại quân, oán trách Mai-sen
Và A-rôn, thầy tế lễ thánh;
17Vì thế, đất há mồm nuốt Đa-than
Chôn vùi toàn trại A-bi-ram;
18Rồi lửa thiêu luôn cả bè đảng
Lửa thiêng tiêu diệt bọn ác gian.
19Tại Hô-rép, dân đúc tượng thần
Và thờ lạy hình bò con vàng,
20Từ bỏ Chúa vinh quang Hằng sống,
Đổi lấy thần súc vật trâu bò.
21Quên Thượng Đế, Đấng giải thoát cho,
Và mọi phép mầu tại Ai-cập,
22Việc kỳ diệu trong đất nước Cham
Nơi Hồng Hải, việc đáng kinh sợ.
23Chúa tỏ ý muốn tiêu diệt hết
Trừ Mai-sen tôi tớ trung thành,
Ông thân hành đứng mũi chịu sào
Kêu cầu Chúa xin ngưng hình phạt.
24Dân coi thường việc vào đất hứa
Không chịu tin lời Chúa.
25Trong doanh trại họ oán than,
Không lắng tai nghe Chúa phán khuyên.
26Vì tội ác, Chúa đã thề nguyền
Cả thế hệ phơi thây sa mạc.
27Và dòng dõi muôn phương tản mác
Phiêu lưu đất khách, trắng xương quê người.
28Dân còn thờ lạy Ba-sanh, Phê-ô
Và ăn lễ vật dâng thần tượng,
29Khiêu khích Ngài qua nhiều hành động
Nên bệnh dịch phát khởi lan tràn,
30Cho đến lúc Phi-nê-a can thiệp
Cho dừng lại chứng bệnh nguy nan.
31(Do việc làm chính đáng này
Ông được đời đời khen ngợi).
32Tại Mê-ri-ba, dân chọc giận Ngài
Để Mai-sen hứng chịu họa tai:
33Ông quẫn trí khi dân gây rối
Miệng thốt ra những lời nông nổi.
34Họ không tiêu diệt dân địa phương,
Nghiêm lệnh Ngài, không chịu vâng giữ,
35Nhưng đồng hóa với các sắc dân,
Tập quán xấu say mê bắt chước;
36Thậm chí thờ phượng các tượng thần
Ngày càng lìa xa Chúa Hằng Hữu.
37Nhẫn tâm sát hại chính con mình
Làm lễ vật dâng cho tà linh.
38Huyết vô tội tràn lan khắp đất
Giết con mình, cả gái lẫn trai,
Đem dâng cho tượng thần người Ca-na-an,
Làm cho ô uế cả gian san.
39Chăm điều ác toàn dân nhơ nhuốc,
Lầm lạc tư thông với tà thần.
40Chúa Hằng Hữu vô cùng phẫn nộ,
Chân Thần ghê tởm cả nhân dân.
41Ngài phó họ cho người ngoại quốc
Cho kẻ ghét ghen nắm bạo quyền,
42Và người thù chế chuyên áp bức,
Nhọc nhằn, họ cúi đầu vâng phục.
43Chúa nhiều lần ra tay giải thoát
Nhưng dân luôn phản nghịch cứng đầu,
Trong biển tội ngày càng chìm sâu.
44Nghe tiếng dân kêu la thảm thiết
Chúa chợt nhìn xuống cảnh lầm than,
45Ngàn xưa nhớ lại lời giao kết
Động mối từ tâm, lượng hải hà;
46Khiến quân thù sinh lòng trắc ẩn
Kẻ nắm cường quyền cũng phải xót xa
47Chúa Hằng Hữu ôi! Xin giải cứu
Cho đám lưu dân được hồi hương,
Để dâng lời tạ ơn Danh Thánh
Và vui mừng hát ngợi khen Ngài.
48Chúc tụng Chúa Hằng Hữu
Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên
Từ muôn đời trước đến muôn đời sau!
Nguyện muôn dân nói "A-men" Ha-lê-lu-gia!